Virksomheders efterspørgsel efter STEM-kompetencer

med Ingen kommentarer

Den teknologiske udvikling og nye, digitale løsninger giver mulighed for at skabe fremtidens vækstvirksomheder, øge produktiviteten og fastholde og udvikle gode og vellønnede jobs i Danmark. For at kunne udnytte dette vækstpotentiale er det afgørende, at virksomhederne kan ansætte medarbejdere med de rette kompetencer.

Virksomheder har brug for en bred palet af kompetencer på alle uddannelsesniveauer.  Tekniske og digitale kompetencer bliver i stigende grad en del af alle job og nødvendige for at kunne begå sig på arbejdsmarkedet og i samfundet. Samtidig efterspørger erhvervslivet i stigende grad specialister til ny teknologi, herunder ingeniører, dataloger, IT-specialister, biostatistikere, elektrikere og andre personer med tekniske og digitale kompetencer. Kompetencerne er centrale for at udvikle og fastholde danske styrkepositioner inden for bl.a. life science, energi og klima og digital og automatiseret produktion.

Derfor har regeringen taget initiativ til en Teknologipagt, der skal imødekomme virksomhedernes behov for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft inden for blandt andet smart produktion, digitalisering og automatisering. Målet med en dansk Teknologipagt er bl.a., at flere skal gennemføre en faglært eller videregående uddannelse inden for det tekniske og digitale område.

På den baggrund har Erhvervsministeriet bedt Højbjerre Brauer Schultz om at gennemføre en analyse af private virksomheders efterspørgsel efter tekniske og digitale kompetencer. Analysen skal bidrage med  ny viden, som kan bruges i arbejdet med at udvikle og implementere en Teknologipagt.

Analysen fokuserer på private virksomheder og er baseret på HBS Jobindex, som er en database med mere end 2½ mio. online jobopslag i Danmark for perioden 2007 og frem til i dag – hver måned suppleres databasen med i gennemsnit ca. 20.000 nye jobopslag.

Tekniske og digitale kompetencer dækker over de såkaldte STEM-kompetencer. STEM er en engelsk forkortelse for Science, Technology, Engineering og Mathematics – som på dansk er: IT, ingeniørkundskab, naturvidenskab og matematik.

Hovedresultater

Analysens hovedresultater er:

  • Private virksomheders efterspørgsel efter STEM-kompetencer er steget de senere år, og i dag efterspørges der STEM-kompetencer i knap hver fjerde af de opslåede jobopslag i den private sektor. I de senere år er efterspørgslen efter STEM-kompetencer dermod faldet en smule i den offentlige sektor.
  • Den stigende private efterspørgsel efter STEM-kompetencer er drevet af en stigende efterspørgsel efter IKT-kompetencer.
  • I omkring halvdelen af STEM-jobopslagene i den private sektor efterspørges der arbejdskraft, som kan "fremstille og vedligeholde", mens der efterspørges arbejdskraft, der kan "designe og udvikle", i hvert tredje jobopslag. I den sidste sjettedel af jobopslagene efterspørges der arbejdskraft, som kan "håndtere relationer".
  • Knap 80 pct. af de opslåede jobopslag efter STEM-kompetencer kommer fra brancherne Erhvervsservice, Handel og transport mv., Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed og Information og kommunikation.
  • Den private efterspørgsel efter STEM-kompetencer er bredt funderet på tværs af regioner. Efterspørgslen er dog særlig stor blandt virksomheder i Region Hovedstaden, som efterspørger knap 45 pct. af den samlede efterspørgsel efter STEM-kompetencer.

Links

Højbjerre Brauer Schultz (2018): "Virksomheders efterspørgsel efter STEM-kompetencer".

Kontakt

ESBEN ANTON SCHULTZ

ESBEN ANTON SCHULTZ

PARTNER, CAND.POLIT., PH.D.