Virksomheders behov for digitale kompetencer

med Ingen kommentarer
I denne rapport kortlægges virksomheders efterspørgsel efter digitale kompetencer. Kortlægningen er udført for Erhvervs- og Vækstministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Hovedresultater

Væksten i virksomhedernes efterspørgsel efter IKT-specialist-kompetencer er større end væksten i udbuddet af kompetencer. Det er således 27 pct. af de virksomheder, der har forsøgt at rekruttere IKT-specialister i 2015, der ikke har fundet de rette kompetencer – og knap halvdelen heraf vurderer, at de har måttet opgive ordrer af den grund.Virksomhederne oplever særligt rekrutteringsudfordringer i forhold til medarbejdere med såkaldte ”konstruktionskompetencer”, herunder bl.a. kompetencer inden for programmering, udvikling af systemer og applikationer.
 

Rekrutteringsudfordringerne i forhold til IKT-specialister kan forventes at fortsætte og forværres de kommende år. Fremskrivninger viser, at der i 2030 vil være et udækket efterspørgselspotentiale på 19.000 IKT-specialister. Det er på trods af en stigning i antallet af personer med IKT-uddannelse på ca. 36.000 i samme periode.

Efterspørgslen efter avancerede IKT-brugere er steget kraftigt de seneste år. I 2014 var godt 8 pct. af alle jobopslag rettet mod personer, som anvender avancerede IKT-redskaber (fx softwareprogrammer) som en central del af deres arbejde – i 2008 var det kun knap 6 pct.

Resultaterne flugter med tidligere undersøgelser på området fra DI Digital, IT-Branchen, Danmarks Statistik og EU-kommissionen. Kompetencekortlægningen er dog mere dybdegående og undersøger i detaljer, hvilke konkrete kompetencer virksomheder efterspørger.

Kortlægningen føder endvidere ind i regeringens arbejde med Danmark i Vækst herunder i særlig grad Industrialisering 4.0, hvor der sættes fokus på erhvervslivets behov for digitale kompetencer.

 

Links

Højbjerre Brauer Schultz (2016): "Virksomheders behov for digitale kompetencer"

Højbjerre Brauer Schultz (2016): "Bilag til Virksomheders behov for digitale kompetencer"

 

Kontakt

MARTIN KRISTIAN BRAUER

MARTIN KRISTIAN BRAUER

PARTNER, CAND.POLIT.