Vederlagsfri medicin til personer med skizofreni

med Ingen kommentarer

Denne rapport belyser de direkte udgifter for staten ved forskellige modeller for udlevering af vederlagsfri medicin til personer med en skizofreni-diagnose.

Den 1. januar 2008 trådte den aktuelle ordning i kraft, hvor personer med skizofreni i de to første år efter diagnosen er stillet, modtager vederlagsfri medicin til behandling af skizofreni. Denne ordning indebærer et umiddelbart provenutab for staten på 2,3 mio. kr. om året (varigt). Provenutabet er afgrænset til personer med en ren skizofrenidiagnose (F20).

Konsekvenserne for statens udgifter er yderligere beregnet for tre forskellige modeller:

  1. Vederlagsfri udlevering af medicin i 7 år: Giver et varigt umiddelbart provenutab (netto) på 5,5 mio. kr. årligt.
  2. Vederlagsfri udlevering af medicin indtil det fyrretyvende år: Giver et varigt umiddelbart provenutab (netto) på 9,6 mio. kr. årligt.
  3. Vederlagsfri udlevering af medicin resten af livet: Giver et varigt umiddelbart provenutab (netto) på 26,3 mio. kr. årligt.

Rapporten er udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz på opdrag af Lundbeck Pharma og Otsuka Pharma Scandinavia AB.

Links

Højbjerre Brauer Schultz (2019): "Vederlagsfri medicin til personer med skizofreni".

Kontakt

MARTIN KRISTIAN BRAUER

MARTIN KRISTIAN BRAUER

PARTNER, CAND.POLIT.