Værdien af et Hydrologisk Informations- og Prognosesystem

med Ingen kommentarer

De kommende års klimaforandringer forventes at medføre, at vi i Danmark får længere tørre perioder om sommeren, men også flere oversvømmelser fra skybrud og grundvand som står over terræn.

I denne analyse har vi kortlagt værdien af et såkaldt Hydrologisk Informations- og Prognosesystem (HIP), som skal samle alle relevante data om vand, klima og terræn og vise hvor vandet kommer til at stå i fremtiden. HIP kan således bidrage til, at en række beslutningen om bl.a. investeringer i klimatilpasning, infrastruktur og vandløbsforvaltning kan tages med udgangspunkt i viden om fremtidige klimaeffekter.

I analysen af har vi kortlagt de vigtigste beslutninger, som HIP kan bidrage til at forbedre, hvordan og for hvem de kan skabe værdi. For de effekter, vi kan værdisætte med størst sikkerhed, har vi desuden opgjort den økonomiske værdi af disse effekter. Effekterne består af de virkninger (omkostninger og gevinster), som borgere, erhverv og det offentlige kan opnå, når HIP er implementeret, sammenlignet med en situation, hvor den hydrologiske information er på samme niveau som i dag.

Hovedresultater

HIP vil medvirke til at skabe et bedre vidensgrundlag for beslutninger relateret til vandets kredsløb. Vores analyse peger på, at der er en lang række forskellige beslutningstagere/anvendere som kan bruge den viden, som HIP skaber, til at træffe bedre beslutninger om planlægning af og investering i bl.a. klimatilpasning, grundarealanvendelse og vandløbsforvaltning. I analysen har vi kortlagt, hvem der kan anvende HIP, hvilke beslutninger, HIP kan styrke og hvilke effekter, det kan give. Data i HIP vil kunne anvendes meget bredt, og der kan derfor være yderligere anvendere og effekter, som vi ikke har fået afdækket.

Den økonomiske værdi af HIP er kun beregnet for to af de ni mulige effekter af HIP, som vi har kortlagt. Vi vurderer, at HIP – gennem et bedre vidensgrundlag for beslutninger relateret til en landsdækkende 100-årsregn – kan skabe en samlet værdi på mellem 90 og 140 mio. kr. per år. I vores centrale skøn, hvor de samlede skadesomkostninger i forbindelse med en landsdækkende 100-årsregn i dag er sat til 31 mia. kr., er den samlede økonomiske værdi af et fuldt udviklet HIP på 116 mio. kr. per år. Det svarer til, at et fuldt udviklet HIP kan reducere de samlede skadeomkostninger ved en 100-årsregn med godt en tredjedel.

Links

Højbjerre Brauer Schultz (2019): "Værdien af et Hydrologisk Informations- og Prognosesystem".

Kontakt

SARAH SZERDOCZ NIELSEN

SARAH SZERDOCZ NIELSEN

MANAGER, CAND.POLIT.