ESBEN ANTON SCHULTZ

PARTNER, CAND.POLIT., PH.D.

Esben har beskæftiget sig indgående strukturpolitik, og han har stor indsigt i bl.a. beskæftigelses-, uddannelses- og det skattepolitiske område.

Endvidere har Esben et stort kendskab til anvendt økonometri og har mange års erfaring i at foretage analyser baseret på danske registerdata. Gennem sin karriere har Esben udviklet sig til at være blandt de førende eksperter i kvantitative effektmålinger. Ligeledes har Esben omfattende erfaring med at gennemføre samfundsøkonomiske analyser.

Fagligt er Esben drevet af en ambition om at bidrage til, at politiske beslutninger hviler på et solidt fagligt grundlag.

Esben har tidligere været ansat i bl.a. De Økonomiske Råds sekretariat og tænketanken Kraka og har desuden undervist i anvendt økonometri på Økonomisk Institut på CBS. Endelig er Esbens forskning blevet publiceret i flere internationalt anerkendte tidsskrifter, herunder Quarterly Journal of Economics.

T: +45 26815779

E: eas@hbseconomics.dk