ELIAS LAURA WIEGANDT

SENIOR DATA SCIENTIST, CAND.POLIT.

Elias er data scientist med fokus på machine learning, statistiske modeller og visualisering af data. Han er drevet af en stor interesse for samfundsforhold.

Elias fremskaffer og bearbejder data, som derefter kan bruges til at forudsige, kategorisere og forstå drivkræfterne i en problemstilling. Han kan uddrage overskuelig information fra alt fra tekstkorpusser til enorme datasæt, udnytte komplekse sammenhænge til præcis klassifikation af nye observationer og bruge kunstig intelligens til at finde og analysere løsninger på vanskelige problemer.

Elias er uddannet økonom fra Københavns Universitet. Han specialiserede sig i økonometri og makroøkonomi og tog derudover fag ved KU’s Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og DTU’s Institut for Matematik og Computer Science. Tidligere har Elias arbejdet som risikoanalytiker i Ørsted A/S og studentermedhjælp i Danmarks Nationalbank.

T: +45 22823160

E: elw@hbseconomics.dk