Regional efterspørgsel efter digitale kompetencer

med Ingen kommentarer

Hvis danske virksomheder i årene fremover skal skabe vækst og klare sig i den stadigt stigende internationale konkurrence, er det afgørende, at alle dele af erhvervslivet til fulde udnytter de muligheder, som digitaliseringen giver. Det forudsætter, at virksomheder har adgang til arbejdskraft med stærke digitale kompetencer, og det er derfor centralt, at der opbygges viden om virksomhedernes behov for IKT-kompetencer.

I denne rapport kortlægges virksomheders regionale efterspørgsel efter IKT-kompetencer. Rapporten er udført for Danmarks Vækstråd.

Datagrundlaget i denne rapport er baseret på en nyudviklet metode, som gør det muligt på baggrund af jobopslag at analysere virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft. Metode og data er baseret på HBS-Jobindex, som er en database indeholdende alle jobopslag i Danmark fra 2006 og frem. Jobopslagene er analyseret og kompetencer identificeret ved brug af tekstanalyse. Til dette projekt er alle jobopslag fra perioden 2007-2015 endvidere sammenkørt med data fra Erhvervsstyrelsens CVR-register, hvorfra der er trukket oplysninger om arbejdsstedet, der efterspørger arbejdskraften (fx geografisk placering, branche og antal ansatte).

Med digitale kompetencer menes bredt kompetencer inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT). Der er altså tale om en bred vifte af færdigheder på forskellige kompetenceniveauer, som kan tages i anvendelse i et utal af jobfunktioner. I kortlægningen skelnes overordnet mellem IKT-specialist-kompetencer og avancerede IKT-brugerkompetencer.

Hovedresultater

Efterspørgslen efter IKT-specialister og avancerede IKT-brugere er siden 2007 steget mest i Hovedstaden, Østjylland og på Fyn, hvor efterspørgslen efter både IKT-specialister og avancerede IKT-brugere i dag er mere end 30 pct. større, end den var i 2007. På tværs af regioner og brancher er efterspørgslen efter IKT-kompetencer vokset mere end det generelle arbejdsmarked. På tværs af landet er der en tendens til, at større virksomheder er mere IKT-intensive end små.

Syd-, Vest-, Nordjylland og Sjælland adskiller sig fra resten af landet ved, at en relativ stor del af efterspørgslen efter både IKT-specialister (ca. 20-40 pct.) og avancerede IKT-brugere (ca. 30-40 pct.) kommer fra virksomheder i industrien. Dette skal ses i sammenhæng med, at industrien generelt fylder meget i disse regioner. Den regionale erhvervsstruktur har betydning for sammensætningen af regionernes efterspørgsel på IKT-kompetencer. I Hovedstaden, Østjylland og Fyn ligger en relativt stor del af efterspørgslen (henholdsvis 49, 56 og 56 pct.) efter IKT-specialister inden for kompetenceområdet Konstruktion. Dette er en højere andel end i resten af landet, hvor der til gengæld oftere efterspørges kompetencer inden for Drift og -support.

Konklusionen er dermed at Hovedstaden, Østjylland og Fyn har en særligt stor efterspørgsel efter IKT-specialister, hvilket til dels kan forklares med at branchen information og kommunikation er særligt koncentreret i disse regioner mens industri er mindre udbredt i regionerne.

 

Links

Højbjerre Brauer Schultz (2016): "Regional efterspørgsel efter digitale kompetencer".

Kontakt

ANDREAS HØJBJERRE

ANDREAS HØJBJERRE

PARTNER, CAND.POLIT.