Analyse af omkostningseffektiviteten i Kærlighed i Kaos

med Ingen kommentarer

ADHD har betydelige negative konsekvenser for de berørte personer såvel som deres familier. Uddannelse af forældre i at forstå og håndtere ADHD har imidlertid vist sig at reducere de negative virkninger. Løbende forældreuddannelse er dog forbundet med betydelige omkostninger. En måde at reducere disse omkostninger på, er ved bruge frivillige undervisere. Denne analyse evaluerer omkostningseffektiviteten af Kærlighed i Kaos, som er et forældretræningsprogram til forældre med ADHD-børn, hvor det er frivillige som underviser.

Hovedresultater

Analysen viser, at Kærlighed i Kaos er lige så effektiv som lignende forældretræningsprogrammer, men at omkostningerne i forbindelse med programmet er væsentligt lavere end for andre lignende programmer. Selvom en direkte sammenligning med lignende programmer kan være vanskelig, fordi der typisk anvendes forskellige udfaldsmål, peger analysen på, at Kærlighed i Kaos kan være et omkostningseffektivt alternativ validerede forældreuddannelser som Triple P og De Utrolige År.

Links

Højbjerre Brauer Schultz og SFI (2016): "Do Volunteers Reduce the Costs of Parent Training Programs? A Cost-Effectiveness Analysis of Caring in Chaos".

ESBEN ANTON SCHULTZ

ESBEN ANTON SCHULTZ

PARTNER, CAND.POLIT., PH.D.