NYHEDER OG PUBLIKATIONER

Målrettet rekrutteringssurvey ved hjælp af jobopslag
med Ingen kommentarer

I dette pilotprojekt afsøges mulighederne for at bruge tekstanalyse af jobopslag til at lave en mere målrettet og mere informativ rekrutteringssurvey. Projektet er udarbejdet for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Rekrutteringssurveyen, som i dag gennemføres to gange årligt, er en central … Læs mere

Analyse af omkostningseffektiviteten i Kærlighed i Kaos
med Ingen kommentarer

ADHD har betydelige negative konsekvenser for de berørte personer såvel som deres familier. Uddannelse af forældre i at forstå og håndtere ADHD har imidlertid vist sig at reducere de negative virkninger. Løbende forældreuddannelse er dog forbundet med betydelige omkostninger. En … Læs mere

Opfølgende økonomisk analyse af projektet “Efteruddannelse af lærere i indskolingen” (ELI)
med Ingen kommentarer

God klasseledelse kan være med til at imødekomme de senere års krav om inklusion og øget faglighed i den danske folkeskole. Fokus i den internationale forskningslitteratur har været på de positive effekter af klasseledelse, mens omkostningerne forbundet med klasseledelsesinterventioner har … Læs mere

1 2 3 4 5