NYHEDER OG PUBLIKATIONER

Efterspørgslen efter IT-sikkerhedsmedarbejdere i Hovedstadsområdet
med Ingen kommentarer

I denne rapport kortlægges efterspørgslen efter medarbejdere med kompetencer inden for IT-sikkerhed. Kortlægningen er udført på vegne af KEA og skal indgå i vurderingen af behovet for at oprette og udbyde en IT-sikkerhedsuddannelse på KEA. Undersøgelsen er baseret på en … Læs mere

Analyse af det køletekniske område
med Ingen kommentarer

Erhvervsuddannelse og efteruddannelse for det køletekniske område ligger i dag ved Den jyske Haandværkerskole (DJH) i Hadsten. Skolen såvel som faget er højt specialiseret og præget af en høj grad af certificeringer. Brugen af køleanlæg vokser i anvendelse og kompleksitet. … Læs mere

Evaluering af ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere
med Ingen kommentarer

I denne rapport er der gennemført en kvantitativ evaluering af det ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere. Evalueringens formål er at undersøge, om det ekstra beskæftigelsesfradrag har øget enlige forsørgeres arbejdsudbud på kort sigt.Evalueringen er udarbejdet for Skatteministeriet. Metoden, der anvendes til … Læs mere

Analyse af efterspørgslen efter sproglige kompetencer
med Ingen kommentarer

Denne rapport kortlægger efterspørgslen efter andre sproglige kompetencer end dansk på det danske arbejdsmarked. Efterspørgslen efter sprogkompetencer er kortlagt ved at analysere alle online jobopslag i Danmark over perioden 2007-2015. Det er første gang der foretages systematiske og datadrevne analyser … Læs mere

Arbejdsmarkedet for privatansat FoU-personale
med Ingen kommentarer

Virksomheders forskning og udvikling (FoU) er en afgørende drivkraft for innovation, beskæftigelse og økonomisk vækst. Det er derfor en vigtig opgave at sikre, at danske virksomheder har adgang til kvalificeret FoU-personale, som kan understøtte deres FoU-aktiviteter. Behovet for viden om … Læs mere

Regional efterspørgsel efter digitale kompetencer
med Ingen kommentarer

Hvis danske virksomheder i årene fremover skal skabe vækst og klare sig i den stadigt stigende internationale konkurrence, er det afgørende, at alle dele af erhvervslivet til fulde udnytter de muligheder, som digitaliseringen giver. Det forudsætter, at virksomheder har adgang … Læs mere

Virksomheders behov for digitale kompetencer
med Ingen kommentarer

I denne rapport kortlægges virksomheders efterspørgsel efter digitale kompetencer. Kortlægningen er udført for Erhvervs- og Vækstministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Hovedresultater Væksten i virksomhedernes efterspørgsel efter IKT-specialist-kompetencer er større end væksten i udbuddet af kompetencer. … Læs mere

Kortlægning af eksport af brugt elektronik
med Ingen kommentarer

I Danmark, såvel som i udlandet, registreres eksport af brugt elektronik i den nationale statistik på linje med eksport af nyt elektronik. Der kan ikke umiddelbart i statistikken skelnes mellem brugte og nye produkter. Dette projekt undersøger, om det via … Læs mere

Analyse af arbejdskraftefterspørgslen ved hjælp af jobopslag
med Ingen kommentarer

I dette pilotprojekt belyses efterspørgslen efter arbejdskraft inden for de to caseområder, it- og teleområdet og jern-, metal- og autoområdet. Det er derudover et vigtigt formål at opsamle erfaringer med at bruge jobopslagsdata som datakilde til at belyse arbejdskraftsefterspørgsel og … Læs mere

1 2 3 4 5