NYHEDER OG PUBLIKATIONER

Kontrolindsats, skattegab og offentlige finanser
med Ingen kommentarer

I den rapport har vi gennemført en analyse af skattegabet i Danmark og sammenhængen mellem kontrolindsats, skattegab og offentlige finanser. Formålet med analysen er at belyse potentialerne ved at sænke skattegabet gennem øget kontrolindsats. Analysen er gennemført på vegne af LO, … Læs mere

Økonomiske effekter ved at reducere elafgiften
med Ingen kommentarer

I denne rapport er der gennemført en analyse af de økonomiske effekter ved at reducere elafgiften. Analysen undersøger de økonomiske effekter ved hhv. reduktion af elafgiften til EU’s minimumssats på 0,4 øre/kWh (afskaffelse) og en reduktion af elafgiften, så den … Læs mere

Evaluering af den svenske BoligJobordning
med Ingen kommentarer

I denne rapport er der gennemført en evaluering af den svenske pendant til BoligJobordningen, de såkaldte ROT- og RUT-ordninger, som giver tilskud til lønudgifter til henholdsvis håndværksarbejde og husholdningstjenester. Formålet med evalueringen er at undersøge ROT- og RUT-ordningernes betydning for … Læs mere

Mismatchproblemer i Norden
med Ingen kommentarer

Denne rapport finder, at rekrutteringsudfordringer og mismatchproblemer hæmmer den økonomisk vækst i Norden. Undersøgelsen peger på, at manglen på den rette arbejdskraft i fem nordiske væksterhverv dels medfører produktionsbegrænsninger, fordi virksomheder i mange tilfælde må udskyde eller helt aflyse aktiviteter, … Læs mere

Barrierer for virksomheders dataanvendelse
med Ingen kommentarer

Denne analyse undersøger de væsentligste barrierer for virksomheders dataanvendelse og hvilke konsekvenser barriererne har for virksomheder. Som led i analyse har Morten Rosenmeier, professor i ophavsret på Københavns Universitet, udarbejdet en selvstændig juridisk analyse omkring dataejerskab og – ansvar, der … Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter af et dansk FoU-ekstrafradrag
med Ingen kommentarer

Denne analyse undersøger de samfundsøkonomiske effekter af at indføre et FoU-ekstrafradrag på 130 pct. for virksomheder i Danmark. Begrundelsen for et FoU-ekstrafradrag er, at den viden virksomheders FoU-aktiviteter genererer, på sigt vil komme andre virksomheder til gavn (spillover-effekter). Men når … Læs mere

Det indre markeds økonomiske betydning for Danmark
med Ingen kommentarer

I denne analyse vurderes den isolerede økonomiske betydning af Danmarks medlemskab af det indre marked. Med andre ord, hvordan ville den danske økonomi se ud, hvis Danmark i 1993 ikke var blevet en del af det indre marked. Det er … Læs mere

Efterspørgslen efter IT-sikkerhedsmedarbejdere i Hovedstadsområdet
med Ingen kommentarer

I denne rapport kortlægges efterspørgslen efter medarbejdere med kompetencer inden for IT-sikkerhed. Kortlægningen er udført på vegne af KEA og skal indgå i vurderingen af behovet for at oprette og udbyde en IT-sikkerhedsuddannelse på KEA. Undersøgelsen er baseret på en … Læs mere

Analyse af det køletekniske område
med Ingen kommentarer

Erhvervsuddannelse og efteruddannelse for det køletekniske område ligger i dag ved Den jyske Haandværkerskole (DJH) i Hadsten. Skolen såvel som faget er højt specialiseret og præget af en høj grad af certificeringer. Brugen af køleanlæg vokser i anvendelse og kompleksitet. … Læs mere

1 2 3 4 5