NYHEDER OG PUBLIKATIONER

Foranalyse: Indførsel af FAIR data i Danmark
med Ingen kommentarer

Denne foranalyse undersøger potentialet for at implementere FAIR data i Danmark ved at estimere gevinster og omkostninger ved at indføre FAIR forskningsdata i Danmark. De fire principper, som FAIR består af, indebærer følgende: Findable: Data tildeles en unik og konsistent … Læs mere

Evaluering af indkomstaftrapningen af børne- og ungeydelsen
med Ingen kommentarer

I denne evaluering undersøges arbejdsudbudseffekten på kort sigt af indkomstaftrapningen af børne- og ungeydelsen. Børne- og ungeydelsen blev gjort indkomstafhængig fra 2014, således at den aftrappes med 2 pct. af den del af indkomsten, der overstiger et bundfradrag på 749.000 … Læs mere

Kontrolindsats, skattegab og offentlige finanser
med Ingen kommentarer

I den rapport har vi gennemført en analyse af skattegabet i Danmark og sammenhængen mellem kontrolindsats, skattegab og offentlige finanser. Formålet med analysen er at belyse potentialerne ved at sænke skattegabet gennem øget kontrolindsats. Analysen er gennemført på vegne af LO, … Læs mere

Økonomiske effekter ved at reducere elafgiften
med Ingen kommentarer

I denne rapport er der gennemført en analyse af de økonomiske effekter ved at reducere elafgiften. Analysen undersøger de økonomiske effekter ved hhv. reduktion af elafgiften til EU’s minimumssats på 0,4 øre/kWh (afskaffelse) og en reduktion af elafgiften, så den … Læs mere

Evaluering af den svenske BoligJobordning
med Ingen kommentarer

I denne rapport er der gennemført en evaluering af den svenske pendant til BoligJobordningen, de såkaldte ROT- og RUT-ordninger, som giver tilskud til lønudgifter til henholdsvis håndværksarbejde og husholdningstjenester. Formålet med evalueringen er at undersøge ROT- og RUT-ordningernes betydning for … Læs mere

Mismatchproblemer i Norden
med Ingen kommentarer

Denne rapport finder, at rekrutteringsudfordringer og mismatchproblemer hæmmer den økonomisk vækst i Norden. Undersøgelsen peger på, at manglen på den rette arbejdskraft i fem nordiske væksterhverv dels medfører produktionsbegrænsninger, fordi virksomheder i mange tilfælde må udskyde eller helt aflyse aktiviteter, … Læs mere

Barrierer for virksomheders dataanvendelse
med Ingen kommentarer

Denne analyse undersøger de væsentligste barrierer for virksomheders dataanvendelse og hvilke konsekvenser barriererne har for virksomheder. Som led i analyse har Morten Rosenmeier, professor i ophavsret på Københavns Universitet, udarbejdet en selvstændig juridisk analyse omkring dataejerskab og – ansvar, der … Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter af et dansk FoU-ekstrafradrag
med Ingen kommentarer

Denne analyse undersøger de samfundsøkonomiske effekter af at indføre et FoU-ekstrafradrag på 130 pct. for virksomheder i Danmark. Begrundelsen for et FoU-ekstrafradrag er, at den viden virksomheders FoU-aktiviteter genererer, på sigt vil komme andre virksomheder til gavn (spillover-effekter). Men når … Læs mere

Det indre markeds økonomiske betydning for Danmark
med Ingen kommentarer

I denne analyse vurderes den isolerede økonomiske betydning af Danmarks medlemskab af det indre marked. Med andre ord, hvordan ville den danske økonomi se ud, hvis Danmark i 1993 ikke var blevet en del af det indre marked. Det er … Læs mere

1 2 3 4 5