NYHEDER OG PUBLIKATIONER

Værdien af et Hydrologisk Informations- og Prognosesystem
med Ingen kommentarer

De kommende års klimaforandringer forventes at medføre, at vi i Danmark får længere tørre perioder om sommeren, men også flere oversvømmelser fra skybrud og grundvand som står over terræn. I denne analyse har vi kortlagt værdien af et såkaldt Hydrologisk … Læs mere

Ny metode til at opgøre virksomheders kompetenceefterspørgsel
med Ingen kommentarer

De fleste virksomheder bruger elektroniske jobopslag som en kanal til at rekruttere nye medarbejdere. Hver måned kommer der derfor mange tusind nye jobopslag, som indeholder værdifuld viden om virksomheders faktiske efterspørgsel – en viden, som traditionelle analyser af behovet for … Læs mere

Træsektorens bidrag til samfundsøkonomien
med Ingen kommentarer

Træsektoren er virksomhederne der arbejder med træ som hovedmateriale. Sektoren indeholder hele værdikæden for træ – fra det vokser i skoven, forædles og forarbejdes og til det finder sin endelige anvendelse – ofte som en del af en bygning eller … Læs mere

Ny metode belyser virksomheders rekrutteringsbehov bedre
med Ingen kommentarer

De fleste virksomheder bruger elektroniske jobopslag som en kanal til at rekruttere nye medarbejdere. Hver måned kommer der derfor mange tusind nye jobopslag, som indeholder værdifuld viden om virksomheders faktiske efterspørgsel – en viden, som traditionelle analyser af behovet for … Læs mere

STEM-kompetencer i Region Hovedstaden
med Ingen kommentarer

Den teknologiske udvikling og nye, digitale løsninger giver mulighed for at skabe fremtidens vækstvirksomheder, øge produktiviteten og fastholde og udvikle gode og vellønnede jobs i Danmark. For at kunne udnytte dette vækstpotentiale er det afgørende, at virksomhederne kan ansætte medarbejdere … Læs mere

25 years of the European Single Market
med Ingen kommentarer

The aim of this report is to analyse the economic implications of the Single Market. It demonstrates that becoming a member of the Single Market has significantly boosted the Danish economy. Futher, it is shown that the economic benefits from … Læs mere

Virksomheders efterspørgsel efter STEM-kompetencer
med Ingen kommentarer

Den teknologiske udvikling og nye, digitale løsninger giver mulighed for at skabe fremtidens vækstvirksomheder, øge produktiviteten og fastholde og udvikle gode og vellønnede jobs i Danmark. For at kunne udnytte dette vækstpotentiale er det afgørende, at virksomhederne kan ansætte medarbejdere … Læs mere

Foranalyse: Indførsel af FAIR data i Danmark
med Ingen kommentarer

Denne foranalyse undersøger potentialet for at implementere FAIR data i Danmark ved at estimere gevinster og omkostninger ved at indføre FAIR forskningsdata i Danmark. De fire principper, som FAIR består af, indebærer følgende: Findable: Data tildeles en unik og konsistent … Læs mere

Evaluering af indkomstaftrapningen af børne- og ungeydelsen
med Ingen kommentarer

I denne evaluering undersøges arbejdsudbudseffekten på kort sigt af indkomstaftrapningen af børne- og ungeydelsen. Børne- og ungeydelsen blev gjort indkomstafhængig fra 2014, således at den aftrappes med 2 pct. af den del af indkomsten, der overstiger et bundfradrag på 749.000 … Læs mere

1 2 3 4 5