NYHEDER OG PUBLIKATIONER

Vederlagsfri medicin til personer med skizofreni
med Ingen kommentarer

Denne rapport belyser de direkte udgifter for staten ved forskellige modeller for udlevering af vederlagsfri medicin til personer med en skizofreni-diagnose. Den 1. januar 2008 trådte den aktuelle ordning i kraft, hvor personer med skizofreni i de to første år … Læs mere

Effektvurdering af Energisparesekretariatets aktiviteter
med Ingen kommentarer

Der vurderes at være et stort potentiale for at reducere energiforbruget i danske virksomheder. På den baggrund etablerede Energistyrelsen Energisparesekretariatet for perioden 2014-2017 med en bevilling på 40 mio. kr. Sekretariatets formål er at fremme realiseringen af energibesparelser i særligt … Læs mere

Værdien af et Hydrologisk Informations- og Prognosesystem
med Ingen kommentarer

De kommende års klimaforandringer forventes at medføre, at vi i Danmark får længere tørre perioder om sommeren, men også flere oversvømmelser fra skybrud og grundvand som står over terræn. I denne analyse har vi kortlagt værdien af et såkaldt Hydrologisk … Læs mere

Ny metode til at opgøre virksomheders kompetenceefterspørgsel
med Ingen kommentarer

De fleste virksomheder bruger elektroniske jobopslag som en kanal til at rekruttere nye medarbejdere. Hver måned kommer der derfor mange tusind nye jobopslag, som indeholder værdifuld viden om virksomheders faktiske efterspørgsel – en viden, som traditionelle analyser af behovet for … Læs mere

Træsektorens bidrag til samfundsøkonomien
med Ingen kommentarer

Træsektoren er virksomhederne der arbejder med træ som hovedmateriale. Sektoren indeholder hele værdikæden for træ – fra det vokser i skoven, forædles og forarbejdes og til det finder sin endelige anvendelse – ofte som en del af en bygning eller … Læs mere

Ny metode belyser virksomheders rekrutteringsbehov bedre
med Ingen kommentarer

De fleste virksomheder bruger elektroniske jobopslag som en kanal til at rekruttere nye medarbejdere. Hver måned kommer der derfor mange tusind nye jobopslag, som indeholder værdifuld viden om virksomheders faktiske efterspørgsel – en viden, som traditionelle analyser af behovet for … Læs mere

STEM-kompetencer i Region Hovedstaden
med Ingen kommentarer

Den teknologiske udvikling og nye, digitale løsninger giver mulighed for at skabe fremtidens vækstvirksomheder, øge produktiviteten og fastholde og udvikle gode og vellønnede jobs i Danmark. For at kunne udnytte dette vækstpotentiale er det afgørende, at virksomhederne kan ansætte medarbejdere … Læs mere

25 years of the European Single Market
med Ingen kommentarer

The aim of this report is to analyse the economic implications of the Single Market. It demonstrates that becoming a member of the Single Market has significantly boosted the Danish economy. Futher, it is shown that the economic benefits from … Læs mere

Virksomheders efterspørgsel efter STEM-kompetencer
med Ingen kommentarer

Den teknologiske udvikling og nye, digitale løsninger giver mulighed for at skabe fremtidens vækstvirksomheder, øge produktiviteten og fastholde og udvikle gode og vellønnede jobs i Danmark. For at kunne udnytte dette vækstpotentiale er det afgørende, at virksomhederne kan ansætte medarbejdere … Læs mere

1 2 3 4 5