Opfølgende økonomisk analyse af projektet “Efteruddannelse af lærere i indskolingen” (ELI)

med Ingen kommentarer

God klasseledelse kan være med til at imødekomme de senere års krav om inklusion og øget faglighed i den danske folkeskole. Fokus i den internationale forskningslitteratur har været på de positive effekter af klasseledelse, mens omkostningerne forbundet med klasseledelsesinterventioner har været mindre belyst.

Formålet med dette projekt er at belyse omkostningerne forbundet med klasseledelsesinterventioner og at sætte disse i relation til de skabte effekter. Analysen tager udgangspunkt i projektet ”Efteruddannelse af lærere i indskolingen” (ELI).

Til at analysere omkostningseffektiviteten anvendes metoden Cost Effectiveness Analysis (CEA), hvor omkostningerne ved ELI sættes i forhold til de skabte effekter på elevernes koncentrationsevne. Analysen er baseret på omkostningsdata, som bl.a. er indsamlet fra Metropol, som leverede efteruddannelsen. De anvendte effekter er taget fra en tidligere analyse af ELI.

Med udgangspunkt i en positiv sammenhæng mellem antal års uddannelse og den disponible livsindkomst, skønnes desuden over de mere langsigtede økonomiske effekter af ELI.

Hovedresultater

Analysen viser, at driftsomkostningerne ved ELI er ca. 16.000 kr. pr. lærer (2015-niveau) og ca. 700 kr. pr. elev. Det svarer til en omkostning på godt 2.700 kr. pr. elev for at forøge koncentrationsevnen med én enhed.

Det skønnes endvidere, at den langsigtede effekt på elevernes disponible livsindkomst ligger mellem ca. 100 kr. og knap 20.000 kr. pr. elev. For den nedre del af dette interval er omkostningerne pr. elev højere end gevinsterne pr. elev. Hvis man antager, at deltagelse i kurset også vil påvirke læreres fremtidige elever, reduceres driftsomkostningen til knap 50 kr. pr. elev, mens den gennemsnitlige gevinst bliver mellem knap 100 kr. og godt 18.000 kr. pr. elev.

Analysen peger således på, at interventioner rettet mod lærere, og dermed de elever, som de underviser, potentielt kan have store gevinster til forholdsvis lave omkostninger.

 

Links

Højbjerre Brauer Schultz og SFI -Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (2015): Opfølgende økonomisk analyse af projektet "Efteruddannelse af lærere i indskolingen" (ELI).

Kontakt

ESBEN ANTON SCHULTZ

ESBEN ANTON SCHULTZ

PARTNER, CAND.POLIT., PH.D.