Mismatchproblemer i Norden

med Ingen kommentarer

Denne rapport finder, at rekrutteringsudfordringer og mismatchproblemer hæmmer den økonomisk vækst i Norden. Undersøgelsen peger på, at manglen på den rette arbejdskraft i fem nordiske væksterhverv dels medfører produktionsbegrænsninger, fordi virksomheder i mange tilfælde må udskyde eller helt aflyse aktiviteter, dels fører til lavere produktivitet, fordi virksomheder kan være nødsaget til at ansætte medarbejdere, som ikke er deres kompetencemæssige førstevalg. Undersøgelsen er udført på vegne af Nordisk Ministerråd.

Hovedresultater

 Undersøgelsens hovedresultater er:

  • De største rekrutteringsudfordringer ses inden for erhvervene IKT og Digital og automatiseret produktion. Det gælder både i Sverige, Danmark og Norge. Godt hver 25 pct. af rekrutteringsforsøg er forgæves, hvilket dækker over, at stillingen ikke er blevet besat eller er besat af en medarbejder, som ikke fuldt ud dækker behovet.
  • Generelt er rekrutteringsudfordringerne større i Sverige end i Danmark og Norge. I Sverige er det således knap 30 pct. af rekrutteringsforsøgene som er forgæves, mens det tilsvarende tal er 25 pct. i Danmark og knap 20 pct. i Norge. Forskellene kan bl.a. skyldes forskelle i konjunktursituationen, men kan også hænge sammen med mere strukturelle forskelle i matchet mellem udbud og efterspørgsel i de tre lande.
  • Rekrutteringsudfordringerne har reelle økonomiske konsekvenser for virksomhederne. Mere end hver tredje angiver, at rekrutteringsudfordringer har medført, at de har udskudt eller helt aflyst aktiviteter. Der er samtidig tendens til, at denne andel er særlig høj i de erhverv, hvor rekrutteringsudfordringerne er størst.

Undersøgelsen peger desuden på, at rekrutteringsudfordringerne skyldes dels, at arbejdsudbuddet ikke er stort nok (volumenmæssigt mismatch), og dels, at udbuddet af arbejdskraft ikke altid har de rette kompetencer (indholdsmæssigt mismatch). Virksomhederne forsøger at overkomme disse rekrutteringsudfordringer gennem bl.a. øget international rekruttering, herunder i Norden, og outsourcing af centrale opgaver.

Links

Højbjerre Brauer Schultz (2017): "Mismatchproblemer i Norden".

Kontakt

ANDREAS HØJBJERRE

ANDREAS HØJBJERRE

PARTNER, CAND.POLIT.