Arbejdsmarkedet for IT-sikkerhed i Danmark

med Ingen kommentarer

Efterspørgslen efter kompetencer inden for informationssikkerhed (ISK) på det danske arbejdsmarked er tredoblet i løbet af det seneste årti. Efterspørgslen er steget, både når den måles absolut og relativt i forhold til den samlede efterspørgsel efter arbejdskraft. Den stigende tendens forventes at vare ved i de kommende år. Det viser en ny undersøgelse af arbejdsmarkedet for informationssikkerhedskompetencer baseret på en analyse af 2,4 mio. jobopslag, en survey blandt 1.300 virksomheder samt 10 interview.

Analysen viser yderligere, at efterspørgsel er størst efter tekniske kompetencer og at der er få egentlige ISK-uddannelser. Samtidig er mange i ISK-jobs uden en ISK-relateret uddannelse. Resultaterne peger også på, at rekrutteringsudfordringer allerede i dag udgør en barriere for virksomheders og myndigheders aktiviteter –og at de sandsynligvis vil blive intensiveret. ISK-arbejdsmarkedet udvikler sig kraftigt i disse år.

Rapporten er udarbejdet på opdrag af Erhvervsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Center for Cybersikkerhed samt Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Links

Højbjerre Brauer Schultz (2019): "Arbejdsmarkedet for informationssikkerhedskompetencer i Danmark - pixie"

Højbjerre Brauer Schultz (2019): "Arbejdsmarkedet for informationssikkerhedskompetencer i Danmark - rapport"

Kontakt

MARTIN KRISTIAN BRAUER

MARTIN KRISTIAN BRAUER

PARTNER, CAND.POLIT.