Evaluering af den svenske BoligJobordning

med Ingen kommentarer

I denne rapport er der gennemført en evaluering af den svenske pendant til BoligJobordningen, de såkaldte ROT- og RUT-ordninger, som giver tilskud til lønudgifter til henholdsvis håndværksarbejde og husholdningstjenester. Formålet med evalueringen er at undersøge ROT- og RUT-ordningernes betydning for det svenske arbejdsmarked. Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt svenske brugere og ikke-brugere af ROT- og RUT-ordningerne. Evalueringen er gennemført på vegne af Skatteministeriet.

Hovedresultater

Evalueringen finder, at der opstår et "støttespild" som følge af, at ordningerne støtter arbejde, der under alle omstændigheder var blevet udført hvidt:

  • Knap 60 pct. af håndværksarbejdet, der er givet tilskud til, var blevet udført hvidt, selv hvis ROT-ordningen ikke var indført.
  • 20 pct. af RUT-arbejdet var blevet udført hvidt, selv hvis RUT-ordningen ikke var indført.

Spørgeskemaundersøgelsen peger på, at ordningerne har reduceret omfanget af sort arbejde:

  • Ca. 13 pct. af det håndværksarbejde, der er opnået tilskud til, ville være blevet udført sort i fravær af ROT-ordningen.
  • Ca. 20 pct. af de husholdningstjenester, der er givet tilskud til, ville være blevet udført sort i fravær af RUT-ordningen.

Ordningerne har reduceret omfanget af gør-det-selv-arbejde:

  • 13 pct. af ROT-arbejdet var blevet udført som gør-det-selv-arbejde, hvis ROT-ordningen ikke havde eksisteret.
  • Knap 50 pct. af RUT-arbejdet var blevet udført som gør-det-selv-arbejde, hvis RUT-ordningen ikke havde eksisteret.

Derudover peger evalueringen på, at ordningerne har haft en positiv effekt på arbejdsudbuddet og at ordningerne generelt set anvendes efter hensigten.

Links

Højbjerre Brauer Schultz (2017): "Evaluering af den svenske BoligJobordning".

Kontakt

ESBEN ANTON SCHULTZ

ESBEN ANTON SCHULTZ

PARTNER, CAND.POLIT., PH.D.