Evaluering af ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere

med Ingen kommentarer

I denne rapport er der gennemført en kvantitativ evaluering af det ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere. Evalueringens formål er at undersøge, om det ekstra beskæftigelsesfradrag har øget enlige forsørgeres arbejdsudbud på kort sigt.Evalueringen er udarbejdet for Skatteministeriet.

Metoden, der anvendes til at undersøge, om der kan måles en arbejdsudbudseffekt af det ekstra beskæftigelsesfradrag, er at sammenligne lønudviklingen fra 2013 til 2015 for enlige forsørgere med en matchet kontrolgruppe af enlige uden børn, som dermed ikke er berettiget til det ekstra beskæftigelsesfradrag.

Hovedresultater

Rapportens hovedresultat er, at beskæftigelsesfradraget for enlige forsørgere har øget beskæftigelsen:

  •  Arbejdsmarkedsdeltagelsen for enlige forsørgere steg med 3-5 pct. relativt til enlige uden børn i perioden 2013-2015.
  • For enlige forsørgere, der opnår et større fradrag ved at øge arbejdsudbuddet, har beskæftigelsesfradraget medført en stigning i den årlige lønindkomst på ca. 8-10.000 kr. relativt til enlige uden børn.
  • For enlige forsørgere, der ikke opnår et større fradrag ved at øge arbejdsudbuddet, har beskæftigelsesfradraget øget lønindkomsten med ca. 11-13.500 kr. 

Der er dog en vis usikkerhed forbundet med resultaterne, og eksempelvis bliver arbejdsudbudseffekterne insignifikante, hvis kontrolgruppen består af gifte/samlevende med børn frem for enlige uden børn. 

Links

Højbjerre Brauer Schultz (2016): "Evaluering af ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere".

Kontakt

ESBEN ANTON SCHULTZ

ESBEN ANTON SCHULTZ

PARTNER, CAND.POLIT., PH.D.