Efterspørgslen efter IT-sikkerhedsmedarbejdere i Hovedstadsområdet

med Ingen kommentarer

I denne rapport kortlægges efterspørgslen efter medarbejdere med kompetencer inden for IT-sikkerhed. Kortlægningen er udført på vegne af KEA og skal indgå i vurderingen af behovet for at oprette og udbyde en IT-sikkerhedsuddannelse på KEA. Undersøgelsen er baseret på en analyse af HBS-Jobindex, en database over alle online jobopslag i Danmark siden 2007. Ved hjælp af statistisk tekstanalyse er det muligt at systematisere jobopslagene efter hvilke jobtyper og kompetencer, som efterspørges af virksomheder (både private og offentlige). I analysen bruges antallet af jobopslag som en indikator for udviklingen i efterspørgslen efter arbejdskraft på IT-sikkerhedsområdet.

Hovedresultater

Kortlægningen finder peger:

  • I 2016 var der knap 480 online stillingsopslag efter medarbejdere med IT-sikkerhedskompetencer i Region Hovedstaden. Dette dækker erfaringsmæssigt over ca. 850 ansættelser på området, dels fordi nogle stillingsopslag indeholder mere end ét job, dels fordi ikke alle jobs som slås op online.
  • Efterspørgslen efter arbejdskraft inden for IT-sikkerhed i Region Hovedstaden faldt markant fra 2008 til 2009 som følge af finanskrisen, men har været støt stigende siden. Fra 2009 til 2016 er det årlige antal jobopslag vokset fra omkring 200 til de nuværende knap 500.
  • Efterspørgslen efter arbejdskraft inden for IT-sikkerhed er steget mere end efterspørgslen efter andre typer af arbejdskraft i Region Hovedstaden. Således er niveauet i 2016 på niveau med efterspørgslen før finanskrisen. Efterspørgslen på det samlede arbejdsmarked er derimod kun omkring ¾ af hvad den var før krisen.
  • 1 ud af 20 jobs inden for det specialiserede IT-område vedrører IT-sikkerhed. Denne andel har været rimelig konstant siden 2007.
  • IT-sikkerhedskompetencer efterspørges rimelig bredt på tværs af forskellige brancher i Region Hovedstaden. Den største aftagerbranche er IKT-branchen, som står for 28 pct. af efterspørgslen. Derefter kommer brancherne offentlig administration, forsvar og politi (24 pct.) og videnservice (16 pct.).
  • I 2016 var der omkring 140 unikke arbejdsgivere (virksomheder og offentlige institutioner), som søgte efter arbejdskraft på området. I løbet af de seneste 5 år har godt 440 forskellige virksomheder og institutioner i Region Hovedstaden søgt efter arbejdskraft på området via et online jobopslag.

Links

Højbjerre Brauer Schultz (2017): "Efterspørgsel efter IT-sikkerhedsmedarbejdere i Hovedstadsområdet"

Uddannelsen er godkendt af UFM og udbydes i foråret 2017. Læs om uddannelsen her: ⇒

Kontakt

ANDREAS HØJBJERRE

ANDREAS HØJBJERRE

PARTNER, CAND.POLIT.