Danske virksomheder i globale værdikæder

med Ingen kommentarer

Danmark og dansk økonomi er i høj grad afhængig af, at danske virksomheder har adgang til det globale marked. Dette viser vores nye analyse af danske virksomheders eksponering over for global usikkerhed, som vi har lavet i samarbejde med Erhvervsstyrelsen.

I analysen kortlægger vi, hvor og hvordan danske virksomheder indgår i globale værdikæder og sammenligner efterfølgende den danske eksponering over for global usikkerhed i forhold til andre EU-lande. Denne kortlægning er sammenholdt med forskellige handelspolitiske tendenser som Brexit og handelskonflikten mellem USA og Kina for at konkretisere, hvor danske virksomheder kan risikere at blive ramt af stigende usikre handelsforhold.

Hovedkonklusioner

Danske virksomheder er eksponeret mod det globale marked

Knap halvdelen af eksporten af danske varer og tjenester ender i lande uden for EU/EØS. Det svarer til, at 356.000 danske arbejdspladser er bundet op på eksport til lande udenfor EU/EØS. Denne eksport opstår, dels når danske virksomheder sælger direkte til markeder uden for EU/EØS, og dels når danske virksomheder eksporterer til andre EU-lande, der efterfølgende forarbejder og videreeksporterer varen til et land uden for EU.

Danske virksomheder er afhængige af globale underleverandører

30 pct. af værdien af den danske eksport er skabt uden for landets grænser. 11 pct. af værdien er den danske eksport, eller hvad der svarer til godt 92 mia. kr., er skabt i lande udenfor EU/EØS. Globale underleverandører er derfor essentielle i den danske produktion og eksport. 19 pct. er skabt inden for det indre marked, og Storbritannien står alene for 2 pct. af værdien af den danske eksport.

 

Links

Højbjerre Brauer Schultz (2019): "Danske virksomheder i globale værdikæder"

Kontakt

MARTIN KRISTIAN BRAUER

MARTIN KRISTIAN BRAUER

PARTNER, CAND.POLIT.