Danmarks videnhandelsbalance

med Ingen kommentarer

For en lille åben økonomi som den danske er international videnudveksling afgørende for vækst og velstand.

Med udgangspunkt i en række statistiske indikatorer for videnudveksling belyser denne analyse Danmarks deltagelse i det internationale vidensamfund. Analysen skaber et samlet overblik over viden der kommer ind og ud af Danmark og giver dermed et videngrundlag for at komme med anbefalinger til, hvordan vi i Danmark forbliver en konkurrencedygtig videnøkonomi i fremtiden.

Analysen er udarbejdet for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR).

Hovedkonklusioner

Danmarks handel med viden er omfattende. Det ses på tværs af indikatorer for videnudveksling inden for økonomiske ressourcer, menneskelige ressourcer og samarbejder. Sammenlignet med mange andre OECD-lande, har Danmark dog haft en lavere vækst i videnudvekslingen i de senere år.

Danmark har en stor international handel med teknologiske videntjenester

Danmarks eksport af teknologiske videntjenester steg i gennemsnit med ca. 9 pct. årligt i perioden 2010-2017. Importen steg med ca. 8 pct. årligt i samme periode. Sammenlignet med 25 OECD-lande, havde Danmark den 11. største eksport og den 9. største import af teknologiske videntjenester i 2015.

Internationale studerende udgør en stor andel af studerende på videregående uddannelser i Danmark

Antallet af internationale studerende steg med omkring 4.500 personer fra 2013 til 2016, og i 2016 udgjorde de internationale studerende 11 pct. af alle indskrevne studerende i Danmark. Blandt 35 OECD-lande havde Danmark således den 10. største andel internationale studerende.

Sammenlignet med andre OECD-lande har Danmark generelt lav vækst i videnudvekslingen

På stort set alle de anvendte statistiske indikatorer havde Danmark en vækst under gennemsnittet for OECD-lande. For nogle af indikatorerne kan det hænge sammen med, at Danmark allerede i udgangsåret havde et højt niveau af videnudveksling, hvorfor det kan være naturligt at væksten er lavere de følgende år. Særligt inden for økonomiske videnressourcer, fx eksport af teknologiske videntjenester, havde Danmark en lav vækst.

Links

Højbjerre Brauer Schultz (2019): "Danmarks videnhandelsbalance, sammenfatning"

Højbjerre Brauer Schultz (2019): "Danmarks videnhandelsbalance, indikatorrapport"

Højbjerre Brauer Schultz (2019): "Danmarks videnhandelsbalance, baggrundsrapport"

Kontakt

SARAH SZERDOCZ NIELSEN

SARAH SZERDOCZ NIELSEN

MANAGER, CAND.POLIT.