Danmarks digitale visuelle industri

med Ingen kommentarer

Den digitale visuelle industri er en spirende styrkepostion i Danmark. Industrien beskæftiger godt 5.000 personer i Danmark. Film og TV er de største segmenter og står tilsammen for godt halvdelen af beskæftigelsen. Målt i kroner og ører bidrager den digitale visuelle industri direkte til samfundet med en årlig værditilvækst på 3,7 mia. kr.

Den digitale industri er kendetegnet ved vækst gennem internationalisering. Industrien har fra 2014 til 2018 oplevet en fremgang i andelen af omsætningen, der især kan henføres til salg i udlandet. Dette viser, at industrien har fået et godt fodfæste i udlandet. Det gælder især for computerprogrammering (herunder udvikling af computerspil) og udgivelse af computerspil, hvor andelen af omsætningen, der stammer fra salg i udlandet, er mere end syvdoblet for computerprogrammering og mere end tredoblet for udgivelse af computerspil. Salget af film, videofilm og tv-programmer til udlandet har også været stigende. Det skal ses i lyset af, at der de senere år har været en stigende interesse for ‘nordic noir’ og skandinavisk producerede film og tv-serier.

Det globale marked for digitalt indhold inden for film, spil, tv og XR er i kraftig vækst. Den digitale visuelle industri har i løbet af de seneste år fået et solidt fodfæste på de globale markeder, og der ligger et betydeligt forretningspotentiale i at vinde yderligere terræn. Til illustration, så ligger der et forretningspotentiale på skønsmæssigt 1.800 nye arbejdspladser og øget omsætning på 2,8 mia. kr., hvis Danmarks digitale industri følger udviklingen i den globale efterspørgsel.

Links

Højbjerre Brauer Schultz (2019): "Danmarks digitale visuelle industri - samfundsøkonomisk betydning"

Kontakt

MARTIN KRISTIAN BRAUER

MARTIN KRISTIAN BRAUER

PARTNER, CAND.POLIT.