Behovet for digitale kompetencer i byggeriet

med Ingen kommentarer

Den stigende digitalisering af samfundet påvirker også byggebranchen, og mange virksomheder har i dag svært ved at rekruttere de rette digitale kompetencer. Dette viser vores nye analyse af behovet for digitale kompetencer i byggeriet.

I analysen kortlægger vi efterspørgslen og udbuddet af digitale kompetencer for otte jobprofiler i byggebranchen. Formålet er at undersøge, om de digitale kompetencer, som byggebranchen efterspørger, også udbydes på de danske uddannelsesinstitutioner – både nu og frem mod 2030.

Hovedkonklusioner

Det rådgivende led har størst behov for digitale kompetencer

I knap 80 pct. af jobopslagene målrettet bygningskonstruktører og -arkitekter efterspørger arbejdsgiveren digitale kompetencer. Det er særligt kompetencer inden for software til at designe og projektere byggeri (fx BIM), som efterspørges på det danske arbejdsmarked.

Omvendt er efterspørgslen efter digitale kompetencer mindst i det udførende led. Når der efterspørges digitale kompetencer for murere og tømrere, er det ofte fordi, de skal løse administrative opgaver eller anvende en tablet til fx at slå tegninger op ude på byggepladsen.

Tegn på rekrutteringsudfordringer

Hver fjerde af de adspurgte virksomheder kan ikke rekruttere personer med de digitale kompetencer, de ønsker. Det tyder på rekrutteringsudfordringer. Men der er ikke tegn på at rekrutteringsudfordringerne på det digitale område er større end for byggebranchen generelt. 30 pct. af de adspurgte virksomheder opkvalificerer selv medarbejdere på det digitale område. Det er særligt ældre medarbejdere og ingeniører som virksomhederne opkvalificerer.

Links

Højbjerre Brauer Schultz (2019): "Behovet for digitale kompetencer i byggeriet"

Kontakt

ANDREAS HØJBJERRE

ANDREAS HØJBJERRE

PARTNER, CAND.POLIT.