Barrierer for virksomheders dataanvendelse

med Ingen kommentarer

Denne analyse undersøger de væsentligste barrierer for virksomheders dataanvendelse og hvilke konsekvenser barriererne har for virksomheder. Som led i analyse har Morten Rosenmeier, professor i ophavsret på Københavns Universitet, udarbejdet en selvstændig juridisk analyse omkring dataejerskab og - ansvar, der fungerer som baggrundsanalyse til rapporten. Analysen er udarbejdet for Erhvervsstyrelsen.

Baggrunden for analysen er, at omfanget af data og mulighederne for at anvende disse til udvikling af nye forretningsmodeller, produkter og services stiger kraftigt i disse år. Det skyldes ikke mindst nye teknologiske muligheder og fænomener, såsom cloud-løsninger, sociale medier og forbrugernes stadigt stigende online tilstedeværelse, internet-of-things, autonome køretøjer, robotteknologi mv.

Men danske virksomheder halter efter virksomheder i vores nabolande, når det handler om at bruge data i forretningen. Samtidig går udviklingen langsommere i Danmark end i mange af de lande, vi normalt sammenligner os med. Og det er på trods af, at Dammark er et af de mest digitale samfund i verden.

Hovedresultater

Virksomheder står ofte over for flere forskellige barrierer på samme tid:

  • Syv ud af ti af de adspurgte virksomheder oplever barrierer, der har forhindret dataanvendelse.
  • Seks ud af ti virksomheder oplever flere barrierer på samme tid.

Barrierer afhænger af virksomhedernes datamodenhed:

  • Manglende viden om værdien af data, kompetencemæssige og økonomiske barrierer er de hyppigste barrierer, der forhindrer dataanvendelse.
  • Særligt fylder barrierer, som kan henføres til virksomhedsinterne forhold, meget for virksomheder på et lavere modenhedsniveau (fx vidensmæssige og organisatoriske barrierer), mens eksterne barrierer (fx juridiske barrierer) typisk fylder mere for virksomheder på et højere modenhedsniveau.

De hyppigste barrierer har ikke altid store konsekvenser:

  • Der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem, hvor ofte virksomheder oplever en barriere, og konsekvensen heraf.
  • Manglende viden om værdien af data, kompetencemæssige og organisatoriske barrierer er ofte oplevede barrierer og forhindrer tilsvarende virksomhedernes dataanvendelse. Mens datatilgængeligheden og digital infrastruktur i mindre grad forhindrer dataanvendelsen

Links

Højbjerre Brauer Schultz: "Barrierer for virksomheders dataanvendelse", 2017.

Morten Rosenmeier: "Ejerskab til og ansvar for data", 2017.

Kontakt

ESBEN ANTON SCHULTZ

ESBEN ANTON SCHULTZ

PARTNER, CAND.POLIT., PH.D.