Arbejdsmarkedet for privatansat FoU-personale

med Ingen kommentarer

Virksomheders forskning og udvikling (FoU) er en afgørende drivkraft for innovation, beskæftigelse og økonomisk vækst. Det er derfor en vigtig opgave at sikre, at danske virksomheder har adgang til kvalificeret FoU-personale, som kan understøtte deres FoU-aktiviteter.

Behovet for viden om FoU-arbejdsmarkedet øges i takt med den teknologiske udvikling og den stigende internationale arbejdsdeling. I denne rapport kortlægges de seneste udviklingstendenser på det private arbejdsmarked for FoU-personale. Projektet er udarbejdet for Styrelsen for Forskning og Innovation.

Hovedresultater

Der er lav jobmobilitet blandt FoU-personale. Knap 10 pct. af forskerne skifter job om året. Til sammenligning skifter ca. 16 pct. af de andre beskæftigede, der arbejder på højeste vidensniveau, job om året. På samme måde er andelen af forskere, der skifter til den private sektor, lavere end for andre beskæftigede på højeste vidensniveau, ligesom mobiliteten mellem forskellige landsdele i Danmark er lav.

Blandt de adspurgte virksomheder, der har forsøgt at rekruttere FoU-personale i 2015, har hver sjette ikke kunnet rekruttere den rette arbejdskraft. Dette svarer nogenlunde til gennemsnittet på arbejdsmarkedet generelt, hvor ca. hver femte virksomhed melder om rekrutteringsudfordringer. Det er kun ca. 5 pct. af privatansatte FoU-medarbejdere der er rekrutteret direkte fra udlandet.

Knap 15 pct. af de identificerede forskere i private virksomheder i 2013 havde en ph.d.-uddannelse. Andelen af forskere med en ph.d.-uddannelse er steget en smule siden 2010, hvor andelen lå på 13 pct. Kigger man på efterspørgslen efter ph.d.er er andelen af jobopslag på højeste vidensniveau der er målrettet ph.d.'er ca. dobbelt så stor i dag i forhold til 2008.

Konklusionen er at FoU-medarbejdere har en lav jobmobilitet, hvilket kan være udfordrende for de FoU-virksomheder, som oplever rekrutteringsproblemer.

 

Links

Højbjerre Brauer Schultz (2016): "Arbejdsmarkedet for privatansat FoU-personale".

Kontakt

ANDREAS HØJBJERRE

ANDREAS HØJBJERRE

PARTNER, CAND.POLIT.