Analyse af det køletekniske område

med Ingen kommentarer

Erhvervsuddannelse og efteruddannelse for det køletekniske område ligger i dag ved Den jyske Haandværkerskole (DJH) i Hadsten. Skolen såvel som faget er højt specialiseret og præget af en høj grad af certificeringer. Brugen af køleanlæg vokser i anvendelse og kompleksitet. Dermed stiger efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft flere steder i landet.

Denne analyse undersøger, om der skal udbydes efteruddannelsestilbud øvrige steder i Danmark og i givet fald, i hvilket omfang og i hvilke områder. Projektet er udarbejdet for Industriens Uddannelser.

Hovedresultater

Analysen viser en stigende efterspørgsel efter køleteknikere og -montører i perioden efter den internationale finanskrise. Dog følger efterspørgslen i høj grad den generelle efterspørgsel på arbejdsmarkedet, og dermed er andelen af alle jobopslag, som vedrører køleteknikere og -montører, nogenlunde konstant i perioden. Efterspørgslen er særligt stigende i region Sjælland.

Der er ca. 4.100 personer, som er uddannet eller certificeret inden for køleteknik og/eller beskæftiget i en køleteknisk stilling. En stor del af de godt 500 køleteknikere og knap 2.300 kølemontører, der ikke har stillingsbetegnelsen ”montørarbejde inden for klima- og køleteknik”, er beskæftiget med VVS-arbejde, elektriker-, tekniker-, mekaniker- eller monteringsarbejde. Blandt de godt 1.300 personer, der har stillingsbetegnelsen ”montørarbejde inden for klima- og køleteknik”, har knap hver femte en uddannelse som køletekniker og knap hver femte er certificerede som kølemontør via AMU-kurser, mens mere end 60 pct. arbejder uden fagspecifik uddannelse. Blandt beskæftigede inden for køleteknik, der har en uddannelse som køletekniker, har 43 pct. også et kølemontørcertifikat.

Interviews understøtter, at der er behov for yderligere uddannelsesmuligheder inden for det køletekniske område, særligt på Sjælland.

 

Links

Højbjerre Brauer Schultz (2016): "Analyse af det køletekniske område"

Kontakt

ANDREAS HØJBJERRE

ANDREAS HØJBJERRE

PARTNER, CAND.POLIT.