NYHEDER OG PUBLIKATIONER

Vi søger data science praktikanter
med Ingen kommentarer

Vil du bygge machine learning produkter, som præger velfærdssamfundet? ​​Så er du måske vores nye praktikant. Vi bygger datadrevne produkter som giver viden, der bruges til at udvikle vores velfærdssamfund. Og det har vi stor succes med. Derfor udvider vi … Læs mere

Vi søger metodestærke praktikanter
med Ingen kommentarer

Vil du være med til at præge den politiske dagsorden med solid viden? ​Så er du måske vores nye praktikant. Vi har skabt Højbjerre Brauer Schultz for at levere viden, der kan udvikle og fremtidssikre velfærdssamfundet. Og det har vi … Læs mere

Vi søger økonompraktikanter
med Ingen kommentarer

​Brænder du for at arbejde med data og levere analyser der kan udvikle samfundet? ​​​Så er du måske vores nye praktikant. Vi har skabt Højbjerre Brauer Schultz for at levere viden, der kan udvikle velfærdssamfundet. Og det har vi stor … Læs mere

Danmarks videnhandelsbalance
med Ingen kommentarer

For en lille åben økonomi som den danske er international videnudveksling afgørende for vækst og velstand. Med udgangspunkt i en række statistiske indikatorer for videnudveksling belyser denne analyse Danmarks deltagelse i det internationale vidensamfund. Analysen skaber et samlet overblik over … Læs mere

Behovet for digitale kompetencer i byggeriet
med Ingen kommentarer

Den stigende digitalisering af samfundet påvirker også byggebranchen, og mange virksomheder har i dag svært ved at rekruttere de rette digitale kompetencer. Dette viser vores nye analyse af behovet for digitale kompetencer i byggeriet. I analysen kortlægger vi efterspørgslen og … Læs mere

Danske virksomheder i globale værdikæder
med Ingen kommentarer

Danmark og dansk økonomi er i høj grad afhængig af, at danske virksomheder har adgang til det globale marked. Dette viser vores nye analyse af danske virksomheders eksponering over for global usikkerhed, som vi har lavet i samarbejde med Erhvervsstyrelsen. … Læs mere

Arbejdsmarkedet for IT-sikkerhed i Danmark
med Ingen kommentarer

Efterspørgslen efter kompetencer inden for informationssikkerhed (ISK) på det danske arbejdsmarked er tredoblet i løbet af det seneste årti. Efterspørgslen er steget, både når den måles absolut og relativt i forhold til den samlede efterspørgsel efter arbejdskraft. Den stigende tendens … Læs mere

Danmarks digitale visuelle industri
med Ingen kommentarer

Den digitale visuelle industri er en spirende styrkepostion i Danmark. Industrien beskæftiger godt 5.000 personer i Danmark. Film og TV er de største segmenter og står tilsammen for godt halvdelen af beskæftigelsen. Målt i kroner og ører bidrager den digitale … Læs mere

Litteraturreview om effekter i forhold til tilbagetrækning
med Ingen kommentarer

Denne rapport giver et overblik over den seneste og mest relevante viden om, hvad der påvirker ældres tilbagetrækningsbeslutning. Rapporten er baseret på en gennemgang af 111 empiriske studier fra OECD-lande, hvoraf langt hovedparten er offentliggjort efter 2010. Rapporten danner bl.a. … Læs mere

1 2 3 4 5