NYHEDER OG PUBLIKATIONER

Behovet for digitale kompetencer i byggeriet
med Ingen kommentarer

Den stigende digitalisering af samfundet påvirker også byggebranchen, og mange virksomheder har i dag svært ved at rekruttere de rette digitale kompetencer. Dette viser vores nye analyse af behovet for digitale kompetencer i byggeriet. I analysen kortlægger vi efterspørgslen og … Læs mere

Danske virksomheder i globale værdikæder
med Ingen kommentarer

Danmark og dansk økonomi er i høj grad afhængig af, at danske virksomheder har adgang til det globale marked. Dette viser vores nye analyse af danske virksomheders eksponering over for global usikkerhed, som vi har lavet i samarbejde med Erhvervsstyrelsen. … Læs mere

Arbejdsmarkedet for IT-sikkerhed i Danmark
med Ingen kommentarer

Efterspørgslen efter kompetencer inden for informationssikkerhed (ISK) på det danske arbejdsmarked er tredoblet i løbet af det seneste årti. Efterspørgslen er steget, både når den måles absolut og relativt i forhold til den samlede efterspørgsel efter arbejdskraft. Den stigende tendens … Læs mere

Litteraturreview om effekter i forhold til tilbagetrækning
med Ingen kommentarer

Denne rapport giver et overblik over den seneste og mest relevante viden om, hvad der påvirker ældres tilbagetrækningsbeslutning. Rapporten er baseret på en gennemgang af 111 empiriske studier fra OECD-lande, hvoraf langt hovedparten er offentliggjort efter 2010. Rapporten danner bl.a. … Læs mere

Vi søger data science praktikanter
med Ingen kommentarer

Vil du bygge machine learning produkter, der kan udvikle velfærdssamfundet ​​Så er du måske vores nye praktikant. Vi bygger datadrevne produkter som giver viden, der bruges til at udvikle vores velfærdssamfund. Og det har vi stor succes med. Derfor udvider … Læs mere

Vi søger praktikant
med Ingen kommentarer

Vil du være med til at præge den politiske dagsorden med solid viden? ​Så er du måske vores nye praktikant. Vi har skabt Højbjerre Brauer Schultz for at levere viden, der kan udvikle og fremtidssikre velfærdssamfundet. Og det har vi … Læs mere

Vi søger økonomer
med Ingen kommentarer

Brænder du for at finde løsninger på store samfundsøkonomiske udfordringer? ​Er du interesseret i at udarbejde samfundsøkonomiske analyser om fx behovet for cyber security kompetencer i erhvervslivet, vurdere betydningen af offentlige innovationsprojekter for 1,2 mia. kr. årligt, eller belyse betydningen … Læs mere

Vederlagsfri medicin til personer med skizofreni
med Ingen kommentarer

Denne rapport belyser de direkte udgifter for staten ved forskellige modeller for udlevering af vederlagsfri medicin til personer med en skizofreni-diagnose. Den 1. januar 2008 trådte den aktuelle ordning i kraft, hvor personer med skizofreni i de to første år … Læs mere

Effektvurdering af Energisparesekretariatets aktiviteter
med Ingen kommentarer

Der vurderes at være et stort potentiale for at reducere energiforbruget i danske virksomheder. På den baggrund etablerede Energistyrelsen Energisparesekretariatet for perioden 2014-2017 med en bevilling på 40 mio. kr. Sekretariatets formål er at fremme realiseringen af energibesparelser i særligt … Læs mere

1 2 3 4 5