HVEM ER VI

Højbjerre Brauer Schultz er et samfundsøkonomisk konsulenthus, der yder uafhængig rådgivning til offentlige myndigheder, interesseorganisationer, private virksomheder og internationale organisationer. Ved at bygge bro mellem faglig viden, empiriske resultater og den politiske virkelighed leverer vi anvendelsesorienterede analyser, som er veldokumenterede og klart formidlet.
 

VORES MISION

Vi leverer samfundsøkonomiske analyser og rådgivning af højeste kvalitet, så vores kunder har det bedste grundlag for at træffe beslutninger, skabe forandringer og sætte dagsordner.

VORES VISION

Vi vil være Danmarks førende samfundsøkonomiske konsulenthus, som gennem analyser og rådgivning af højeste kvalitet leverer vidensgrundlaget for at udvikle og fremtidssikre velfærdssamfundet.

VORES VÆRDIER

Vi har et stærkt værdisæt, som kendetegner os i alt, hvad vi gør og siger. Vores tre kerneværdier er: 

  • Faglighed: Det er vores levebrød. Vi lever af at levere de bedste analyser og den bedste rådgivning til vores kunder. Derfor ansætter vi kun de bedste fagøkonomer. Og vi holder os hele tiden opdateret, så vi udvikler os i takt med den nyeste faglige viden.
  • Troværdighed: Det er vores eksistensberettigelse. Derfor er vores arbejde altid veldokumenteret, konklusionerne er ikke givet på forhånd, vores analyser kan holde til et kritisk eftersyn, og vi holder, hvad vi lover.
  • Gennemslagskraft: Det er det, der i sidste ende skaber værdi for vores kunder. Vores analyser skal ikke stå på hylden og samle støv. De skal ud at leve. Derfor er vores rådgivning altid relevant og med et skarpt øje for den kontekst, den indgår i.   

Vores værdier sikrer, at vi hele tiden leverer den bedste rådgivning til vores kunder. Samtidig er det vores værdier, der binder virksomheden sammen og sørger for, at vi alle arbejder hen mod samme mål.