ESBEN ANTON SCHULTZ

ESBEN ANTON SCHULTZ

PARTNER, CAND.POLIT., PH.D.

Esben har beskæftiget sig indgående strukturpolitik, og han har stor indsigt i bl.a. beskæftigelses-, uddannelses- og det skattepolitiske område.

Endvidere har Esben et stort kendskab til anvendt økonometri og har mange års erfaring i at foretage analyser baseret på danske registerdata. Gennem sin karriere har Esben udviklet sig til at være blandt de førende eksperter i kvantitative effektmålinger. Ligeledes har Esben omfattende erfaring med at gennemføre samfundsøkonomiske analyser.

Fagligt er Esben drevet af en ambition om at bidrage til, at politiske beslutninger hviler på et solidt fagligt grundlag.

Esben har tidligere været ansat i bl.a. De Økonomiske Råds sekretariat og tænketanken Kraka og har desuden undervist i anvendt økonometri på Økonomisk Institut på CBS. Endelig er Esbens forskning blevet publiceret i flere internationalt anerkendte tidsskrifter, herunder Quarterly Journal of Economics.

T: +45 26815779

E: eas@hbseconomics.dk

MARTIN KRISTIAN BRAUER

MARTIN KRISTIAN BRAUER

PARTNER, CAND.POLIT.

Martin har i mere end ti år beskæftiget sig med vækstvilkår, konkurrenceevne og rammevilkår for erhvervslivet. Han har omfattende erfaring med evaluering og analyse af forskning og udvikling, uddannelse og kompetencer samt handel og investeringer for at øge produktivitet, vækst og beskæftigelse i Danmark.

Martin er specialiseret i anvendelsen af avancerede fagøkonomiske værktøjer såsom registeranalyse og økonometri, CGE-modeller og input-output-analyse. I den forbindelse har Martin opnået stor erfaring i, hvordan man kan evaluere og belyse konkrete udfordringer på et solidt fagligt fundament.

Martin har tidligere været ansat i bl.a. Økonomi- og Erhvervsministeriet og som forskningsassistent på Økonomisk Institut på Københavns Universitet. Endelig har Martin også undervist i makroøkonomi på polit.

T: +45 28181041

E: mkb@hbseconomics.dk

ANDREAS HØJBJERRE

ANDREAS HØJBJERRE

PARTNER, CAND.POLIT.

Andreas har i mere end ti år arbejdet med analyse, evaluering og politikudvikling på velfærdsområdet. Andreas har således stor erfaring med at udarbejde analyser på arbejdsmarkeds-, uddannelses- og socialområdet og er specialiseret i registerdataanalyser og kvantitative effektmålinger.

Gennem sine tidligere ansættelser i bl.a. Kraka, Beskæftigelsesministeriet og Arbejdsmarkedskommissionens sekretariat har Andreas solid erfaring med at lave anvendelsesorienterede analyser, som formidles i medier, driver politikudvikling og skaber et solidt beslutningsgrundlag for offentlige og private kunder.

Andreas er ansvarlig for HBS-Jobindex – et analytisk værktøj, hvor tekstanalyse af online jobopslag giver mulighed for at udarbejde statistiske analyser af arbejdsmarkedets efterspørgselsside. Ligeledes har Andreas ansvaret for kompetenceanalyser, hvor kombinationen af register- og jobopslagsdata bruges til omfattende kortlægninger af arbejdsmarkedets udbuds- og efterspørgselsside.

T: +45 20213953

E: ah@hbseconomics.dk

DUY THANH HUYNH-OLESEN

DUY THANH HUYNH-OLESEN

Seniormanager, cand.polit.

Duy har i mere end ti år arbejdet indgående med dansk økonomi. Gennem sine stillinger hos bl.a. Rockwoolfondens Forskningsenhed og Nationalbanken har han opnået et indgående kendskab til effektmålinger af arbejdsmarkedsreformer og strukturpolitik. Stillinger i den Europæiske Centralbank og Europa-Kommissionen har desuden givet ham et solidt indblik i internationalt arbejde med dansk økonomi.

I Europa-Kommissionen bidrog Duy desuden til at designe og implementere strukturreformer i bl.a. Cypern, Irland og Portugal. Han har dermed opnået stor erfaring i, hvordan makroøkonomiske og finansielle ubalancer påvirker økonomisk vækst. Duy har desuden undervist i makroøkonomi på polit-studiet.

T: +45 53541258

E: dho@hbseconomics.dk

SARAH KILDAHL SZERDOCZ NIELSEN

SARAH KILDAHL SZERDOCZ NIELSEN

MANAGER, CAND.POLIT.

Sarah er en metodisk stærk økonom med speciale inden for samfundsøkonomiske analyser. Hun har stor erfaring i mikroøkonomiske og økonometriske analyser inden for en bred vifte af områder, herunder velfærd, energi og miljø. Desuden har hun indgående kendskab til analyser på register- og surveydata.

Sarah brænder især for at anvende data og empiri til at skabe ny viden, der kan løse konkrete problemer og hjælpe vores kunder videre. Hun har således stor fokus på at analyserne skal kunne anvendes samtidigt med, at de er fagligt velfunderede og baseret på robuste metoder.

Sarah har en fortid i Rambøll Management Consulting, hvor hun arbejdede med samfundsøkonomiske analyser og business cases inden for bl.a. social-, energi- og transportområdet. Hun har desuden været student i bl.a. De Økonomiske Råds sekretariat. Hun er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet og har været på udlandsophold på Yale University og University of Barcelona.

T: +45 29703175

E: skn@hbseconomics.dk

CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN

CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN

MANAGER, CAND.SCEINT.POL.

Christoffer er en metodestærk statskundskaber med speciale i beskæftigelsesområdet. Han har stor erfaring med at udføre fagligt velfunderede analyser, særligt intelligente surveys og andre kvalitative metoder. Han har gjort det til sit varemærke at kombinere stærke analysedesigns med dyb viden om policy.

For Christoffer er drivkraften at levere datadrevet viden, som gør en forskel for kunderne – og gør ham selv og omverdenen klogere. Den røde tråd i hans arbejdsliv har været at levere analyser og beslutningsgrundlag med meget høj faglighed – ellers mener han, at man ligeså godt kan lade være.

Christoffer er uddannet statskundskaber fra Københavns Universitet og har tidligere været ansat i bl.a. Beskæftigelsesministeriet og KL. Han har desuden været praktikant i Dansk Erhvervs analyseafdeling og Dansk Arbejdsgiverforenings EU-kontor.

T: +45 29808532

E: crh@hbseconomics.dk

RASMUS MIKKELSEN

RASMUS MIKKELSEN

DATA SCIENCE MANAGER, CAND.POLIT.

Rasmus er en højt specialiseret dataanalytiker. Rasmus har stor erfaring med data mining, machine learning og mikroøkonometrisk metode på en lang række forskellige datakilder. Rasmus har en styrke i statistisk programmering og metoder til analyse af big data.

Rasmus har færdiggjort sin kandidatuddannelse i økonomi fra Københavns Universitet, hvor han har specialiseret sig i dataanalyse og økonometri. Rasmus har taget en del af sin uddannelse på Institut for Matematik og Computer Science på DTU.

Rasmus har tidligere som student arbejdet i bl.a. Forsikring & Pension og som forskningsassistent for professor Karsten Theil Hansen på University of California, San Diego.

T: +45 42207249

E: rm@hbseconomics.dk

ELIAS LAURA WIEGANDT

ELIAS LAURA WIEGANDT

SENIOR DATA SCIENTIST, CAND.POLIT.

Elias er data scientist med fokus på machine learning, statistiske modeller og visualisering af data. Han er drevet af en stor interesse for samfundsforhold.

Elias fremskaffer og bearbejder data, som derefter kan bruges til at forudsige, kategorisere og forstå drivkræfterne i en problemstilling. Han kan uddrage overskuelig information fra alt fra tekstkorpusser til enorme datasæt, udnytte komplekse sammenhænge til præcis klassifikation af nye observationer og bruge kunstig intelligens til at finde og analysere løsninger på vanskelige problemer.

Elias er uddannet økonom fra Københavns Universitet. Han specialiserede sig i økonometri og makroøkonomi og tog derudover fag ved KU’s Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og DTU’s Institut for Matematik og Computer Science. Tidligere har Elias arbejdet som risikoanalytiker i Ørsted A/S og studentermedhjælp i Danmarks Nationalbank.

T: +45 22823160

E: elw@hbseconomics.dk

NICOLINE LUND DAHL

NICOLINE LUND DAHL

KONSULENT, CAND.POLIT.

Nicoline er en analytisk stærk økonom med sans for detaljen. Hun er uddannet cand.polit. med speciale inden for mikroøkonomi og kvantitative analyser. Nicoline har stort kendskab til registerdata og erfaring med samfundsøkonomiske analyser inden for bl.a. transport-, klima- samt arbejdsmarkeds- og uddannelsesøkonomi. Derudover har Nicoline erfaring med at designe og udføre økonomiske eksperimenter.

Nicoline brænder for at arbejde med store datasæt, og det er vigtigt for hende at resultaterne formidles på en klar og letforståelig måde, så de kan skabe værdi for kunden og forstås af folk uden en økonomisk baggrund. Nicoline besidder et stort gåpåmod og sætter en ære i at udføre et stykke arbejde af høj kvalitet.

Nicoline har tidligere arbejdet som student i Klimarådets sekretariat, hvor hun har beskæftiget sig med fremskrivninger, følsomhedsberegninger og fået indgående kendskab til de økonomiske problemstillinger, der relaterer sig til Danmarks omstilling til et lavemissionssamfund.

T: +45 42342342

E: nld@hbseconomics.dk

LINE KOFOD JENSEN

LINE KOFOD JENSEN

Konsulent, cand.polit.

Line er en fagligt stærk økonom med talent for at skabe overblik over komplekse problemstillinger. Line har stor erfaring med at strukturere data og lave avancerede mikroøkonometriske analyser, særligt inden for adfærds- og arbejdsmarkedsøkonomi.

Før Line startede på økonomistudiet, læste hun en bachelor i historie med tilvalg i sociologi på Københavns Universitet og tog et semesters udveksling på Université Paris-Sorbonne i Frankrig. Denne tværfaglige baggrund har givet Line en bred faglig profil og en række kompetencer at trække på.

Tidligere har Line arbejdet som student i Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvor hun blandt andet har beskæftiget sig med fremskrivninger af dansk økonomi, konjunkturanalyse og økonomisk politik.

T: +45 50723654

E: lkj@hbseconomics.dk

RAJA SHAN ZAKER KREEN

RAJA SHAN ZAKER KREEN

Data Scientist, cand.polyt.

Raja er Data Scientist og specialiseret inden for kunstig intelligens og stokastisk modellering. Han har især erfaring inden for anvendelse af Deep Learning i Natural Language Processing og Bioinformatik, samt brugen af stokastiske differentialligninger til analysen af biologiske og finansielle problemstillinger.

Raja bruger nye metoder inden for kunstig intelligens til at bygge komplekse og robuste systemer, som kan udnytte den viden som findes i den enorme mængde data, der bliver produceret. Han bidrager især med teoretisk forståelse og analytiske evner, som gør ham i stand til at anvende den nyeste forskning inden for data science.

Raja er uddannet som ingeniør fra DTU, i Matematisk Modellering og Computing. Han skrev sit speciale i samarbejde med både Cogsys ved DTU Compute og DIKU. Han har tidligere arbejdet i bl.a. Novozymes og Danmarks Radio, samt undervist i management på DTU.

T: +45 31310120

E: rsk@hbseconomics.dk

MARIA MILTOFT

MARIA MILTOFT

Konsulent, cand.oecon.

Maria er uddannet økonom med speciale i public policy fra Aarhus Universitet og har en stærk faglig profil inden for nationaløkonomi, mikroøkonometriske metoder, offentlig ledelse og forvaltning. Det tværfaglige fokus på samspillet mellem politik og økonomi har givet hende kompetencer til at anskue problemstillinger fra nye vinkler samt at formidle komplekse analyser kompakt og simpelt til et bredt spektrum af beslutningstagere.

Maria har flere års erfaring med at anvende avancerede kvantitative metoder på danske registerdata. Dette har særligt været i forbindelse med effektevalueringer indenfor uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet. Hun er motiveret af at skabe forandringer, der virker i den offentlige sektor, gennem ny datadrevet viden og handlingsorienterede anbefalinger skabt i samarbejde med mange interessenter.

Tidligere har Maria arbejdet som forskningsassistent for professor Nina Smith. Derudover har hun været praktikant hos Rambøll Management Consulting og holdunderviser i mikroøkonomi på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.

T: +45 28595313

E: mm@hbseconomics.dk

MAJA RICH MOLBERG

MAJA RICH MOLBERG

Praktikant, stud.scient.pol.

Maja er en analytisk stærk statskundskabsstuderende, som er på slutningen af sin kandidatuddannelse. Maja har igennem studiet haft fokus på indsamling af surveydata og datadrevne analyser i programmerne STATA og R, ligesom hun også har erfaring med at udføre kvalitative interviews som forberedelse til eller opfølgning på større kvantitative analyser. Maja brænder for at benytte store mængder data til at analysere samfundsrelevante problemstillinger og skabe empirisk funderet viden, der har politisk indflydelse.

Som statskundskaber har Maja et indgående kendskab til de offentlige velfærdsområder, og hun har igennem sit studiejob i VIVE erfaring med analyser af social- og uddannelsesområdet. Herudover har hun ved sine tidligere studiejobs i VIVE og DR Medieforskning lært at formidle og fortolke analyseresultater i et skarpt og letforståeligt sprog, så både fagfolk og lægmænd kan få glæde af konklusionerne.

T: +45 81816262

E: mrm@hbseconomics.dk

KIRA SERENA SUNNIVA KRISTENSEN

KIRA SERENA SUNNIVA KRISTENSEN

Praktikant

Kira er i gang med sit afsluttende semester på datamatikeruddannelsen på Københavns Erhvervsakademi. Hun er særligt interesseret i data science og machine learning og har igennem sit studie fået erfaring med bl.a. image-recognition og natural-language-processing. 

Kira elsker at løse opgaver og bygge værktøjer og har fra en meget tidlig alder lavet hjemmesider. Hendes uddannelse har givet hende erfaring med programmering i java, python og C, hvor hun både har arbejdet med front-end og back-end udvikling. Ligeledes har hun fået kendskab til embedded systems og i den forbindelse arbejdet med CNC-maskiner og G-kode.

Kira er ved at skrive sin afsluttende opgave om data science, machine-learning og brugen af word-embeddings i natural-language-processing.

T: +45 81816262

E: ksk@hbseconomics.dk

MARTIN BIRK ANDERSEN

MARTIN BIRK ANDERSEN

Praktikant, stud.polit.

Martin er en struktureret studerende, som er i gang med den afsluttende del af kandidatuddannelsen i økonomi ved Københavns Universitet. Martin har et bredt kendskab til statistisk programmering og social data science og har fokuseret en stor del af sin uddannelse på økonometri og dynamisk programmering.

Martin har en bred interesse for både mikro- og makroøkonomi, men er særligt interesseret i økonometriske metoder og machine learning, som han er ved at specialisere sig i. Han er nysgerrig af natur og sætter en ære i at udføre et stykke arbejde af høj faglig kvalitet.

Martin har tidligere arbejdet som student hos Danske Bank, hvor han bl.a. har beskæftiget sig med makroøkonomiske stress test og andre datadrevne analyser. Som del af sin uddannelse, har Martin været på udveksling i både Australien og England, hvor han har udvidet sin akademiske horisont og sit internationale netværk.

T: +45 81816262

E: mba@hbseconomics.dk

NIELS ENGGROB BOON

NIELS ENGGROB BOON

Student, stud.polit.

Niels er en struktureret og analytisk økonomistuderende. Niels er særligt drevet af at anvende dataarbejde som et værktøj til at udarbejde økonomiske analyser, der har en samfundsøkonomisk relevans.

Niels har en bred interesse for både mikro- og makroøkonomi, men er særligt interesseret i økonometriske metoder og programmering. Han har bl.a. beskæftiget sig med programmeringssproget Python som led i sin uddannelse. Dette anvender han til at skrive programmer, der kan bearbejde data ved bl.a. at udtrække og behandle informationer fra store datasæt, som herefter kan anvendes som led i udarbejdelsen af analyser.

Niels læser sin bachelor på Københavns Universitet, og har derudover taget fag på Matematik-Økonomi uddannelsen på KU’s Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

T: +45 81816262

E: neb@hbseconomics.dk

JONATHAN SØRENSEN SIIG

JONATHAN SØRENSEN SIIG

STUDENT, STUD.POLIT.

Jonathan er på den afsluttende del af bacheloruddannelsen i økonomi ved Københavns Universitet og har et bredt kendskab til mikro- og makroøkonomisk teori. I forbindelse med færdiggørelsen af sin bachelor følger Jonathan desuden fag inden for klima- og adfærdsøkonomi.

Jonathan sætter høje krav til sig selv og det, han beskæftiger sig med. Af den grund er han hele tiden interesseret i at udvikle sine færdigheder og tager derfor altid imod nye udfordringer på engageret vis.

T: +45 81816262

E: jss@hbseconomics.dk

LEA MARIE ILSØ SØRENSEN

LEA MARIE ILSØ SØRENSEN

Student, stud.polit.

Lea er en struktureret økonomistuderende med en bred viden om mikro- og makroøkonomi. Lea har særligt interesse for datatunge analyser – især inden for arbejdsmarkedet, hvilket også var fokus i hendes bachelorprojekt.

Gennem sine tidligere studiejobs har Lea opnået stort kendskab til makroøkonomiske analyser både nationalt og internationalt. Tidligere har hun været student i Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvor hun bidrog til fremskrivninger af dansk økonomi. Derudover har hun været praktikant i den danske delegation ved OECD, hvor hun beskæftigede sig med makroøkonomiske analyser og policy-anbefalinger.

T: +45 81816262

E: lms@hbseconomics.dk

VICTOR EMIL FUNCH

VICTOR EMIL FUNCH

Student, Stud.polit.

Victor er en ambitiøs og energisk økonomistuderende, som lige har afsluttet det tredje år af studiet. På studiet har han tilegnet sig en analytisk og resultatorienteret tilgang til komplekse problemstillinger samt en stor viden om økonomisk teori.

Udover den faglige viden fra studiet har han fra tidligere studiejob fået et indgående kendskab til registerdata og økonometriske analyser i praksis. Dette har bevirket en interesse for adskillige programmeringssprog og datadreven analyse.

Victor har tidligere arbejdet som student i Den Tværgående Analyseenhed i Københavns Kommune.

T: +45 81816262

E: vef@hbseconomics.dk

ESBEN THEIL NICOLAISEN

ESBEN THEIL NICOLAISEN

Student, stud.polit.

Esben studerer økonomi på Københavns Universitet og er særligt interesseret i datadrevne analyser med fokus på økonometrisk metode. Esben fokuserer særligt på matematiske og økonometriske fag.

Esben har gennem sit studie og tidligere arbejde opbygget erfaring indenfor registeranalyser og mikroøkonometrisk metode, især ved dataarbejde i SAS. Esben har et godt kendskab til beskæftigelsesområdet, og han har udarbejdet diverse kvantitative analyser og skrevet bachelor-projekt på området.

Esben har tidligere været ansat som student i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

T: +45 81816262

E: etn@hbseconomics.dk