UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED

Uddannelses- og beskæftigelsessystemet spiller en helt central rolle i samfundsøkonomien. En arbejdsstyrke, som har de kompetencer, der efterspørges, og et beskæftigelsessystem, som får ledige hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet, er således en forudsætning for økonomisk vækst og sunde offentlige finanser.

Viden om strukturer og sammenhænge i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet er derfor et vigtigt vidensområde og omfatter centrale spørgsmål, såsom hvordan vi får flest muligt ind på arbejdsmarkedet, hvordan vi sikrer, at virksomhederne får de rette kompetencer, og hvordan vi indretter et uddannelsessystem, som giver unge de rette kompetencer.

I Højbjerre Brauer Schultz har vi mangeårig erfaring med at lave analyser på uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet. Og vi hjælper en lang række forskellige kunder, lige fra de centrale ministerier over interesseorganisationer til private virksomheder.

Vi hjælper bl.a. vores kunder med:

  • Effektmåling af arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske tiltag
  • Kortlægning af efterspørgselstendenser på arbejdsmarkedet
  • Statistisk analyse af kompetenceprofiler og kompetencekrav for forskellige uddannelses- og medarbejdergrupper
  • Fremskrivning af udbud af og efterspørgsel efter arbejdskraft.
ANDREAS HØJBJERRE

ANDREAS HØJBJERRE

PARTNER, CAND.POLIT.

VORES ANDRE SERVICES