VELFÆRD OG SUNDHED

Høj beskæftigelse er en forudsætning for en velfærdsmodel som den danske, hvor der er et fintmasket sikkerhedsnet og universel velfærdsservice. Kombineret med det høje danske lønniveau indebærer det dog, at der er nogle grupper i samfundet som har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, bl.a. på grund af sygdom, nedslidning og sociale udfordringer.

Vores ekspertise på dette område er bl.a. at kortlægge og analysere den ’sociale balance’ i det danske velfærdssamfund og skabe viden om, hvordan vi sikrer den bedst mulige udnyttelse af vores menneskelige og økonomiske ressourcer.

Vi hjælper bl.a. vores kunder med:

  • Effektmåling af sociale og sundhedsmæssige indsatser
  • Samfundsøkonomiske analyser på social- og sundhedsområdet
  • Kortlægning af veje til et mere rummeligt arbejdsmarked
  • Analyse af samspillet mellem sundhed og beskæftigelse.
ANDREAS HØJBJERRE

ANDREAS HØJBJERRE

PARTNER, CAND.POLIT.

VORES ANDRE SERVICES