SKATTER OG AFGIFTER

Mange af de vigtigste drivkræfter for vækst og velstand påvirkes af skattereglerne. Eksempelvis afhænger virksomheders beslutning om at investere i fysisk kapital bl.a. af selskabsbeskatningen, mens borgernes tilskyndelse til at investere i uddannelser, der matcher arbejdsmarkedets behov, og udbyde deres arbejdskraft afhænger af især beskatningen af arbejdsindkomst. Og det er velkendt, at det danske skattesystem er mere forvridende end nødvendigt, og det hæmmer vækstpotentialet unødigt.

Den stigende internationalisering medfører samtidig, at det kan være svært at fastholde de – i en international sammenhæng – høje danske skatter og afgifter, hvis det fortsat skal være attraktivt for virksomheder at investere og arbejdskraft at bosætte sig i Danmark. Der er derfor løbende behov for at justere det danske skattesystem.

I Højbjerre Brauer Schultz har vi beskæftiget os med skattepolitik og skattesystemets indretning igennem en årrække. Både som embedsmænd og som forskere. Vi kender derfor de skatteteoretiske argumenter og kan regne på effekterne af beskatning, som lever op til Finans- og Skatteministeriets metodemæssige krav.   

Vi hjælper bl.a. vores kunder med:

  • Provenuvurdering af skatte- og afgiftsændringer
  • Beregning af bredere samfundsøkonomiske effekter af beskatning
  • Effektevaluering af skattepolitiske tiltag
  • Vurdering af argumenter for og imod konkrete skatter og afgifter.
ESBEN ANTON SCHULTZ

ESBEN ANTON SCHULTZ

PARTNER, CAND.POLIT., PH.D.

VORES ANDRE SERVICES