REGISTERANALYSE OG EFFEKTMÅLING

Kravet om at kunne levere solid faglig viden er stigende. Det gælder både for offentlige myndigheder, som forbereder og udvikler politik, og organisationer og private virksomheder, der ønsker at påvirke den politiske proces. Det stiller store krav til de analyser, som driver politikudvikling og danner grundlag for beslutninger.

I Højbjerre Brauer Schultz er vi højt specialiserede i at udarbejde kvantitative analyser og effektmålinger på registerdata, som sikrer en solid faglig viden. Vi har tilsammen mere end 50 års erfaring med at lave registerbaserede analyser på individ- og virksomhedsniveau, og vi kan foretage state-of-the-art effektmålinger på både register- og surveydata.

Vi gennemfører registerbaserede analyser og effektmålinger for centrale ministerier og styrelser samt for en række interesseorganisationer. Vi hjælper bl.a. vores kunder med:

  • Registerbaserede analyser af politiske tiltag
  • Kvantitative effektmålinger af politikændringer
  • Statistiske kortlægninger af alt fra brug af sundhedsydelser over bosætningsmønstrer til analyser af beskæftigelse og veje gennem uddannelsessystemet.
ESBEN ANTON SCHULTZ

ESBEN ANTON SCHULTZ

PARTNER, CAND.POLIT., PH.D.

VORES ANDRE SERVICES