MAKROØKONOMI OG FREMSKRIVNINGER

Økonomiske-politiske instrumenter bliver løbende justeret eller nye introduceret. Det sker ofte for at håndtere en konkret udfordring eller for at skabe nye muligheder. Men ændringer ét sted vil altid have betydning andre steder i økonomien.

Vi anvender makroøkonomiske modeller til at vurdere, hvordan økonomiske-politiske tiltag samlet set påvirker økonomien. Vi belyser gevinster og tab – og holder dem op mod hinanden. Der findes en række modeller til at vurdere disse forhold. Vi anvender altid anerkendte makroøkonomiske modeller som eksempelvis ADAM og DREAM.

Vi hjælper bl.a. vores kunder med at belyse:

  • Hvordan påvirker et tiltag økonomien nu og her?
  • Hvor skabes der aktivitet, og i hvilke brancher vil der være positive følgevirkninger?
  • Hvordan påvirkes økonomien på lang sigt?
  • Hvad er beskæftigelseseffekterne af tiltaget?
  • Hvad er betydningen for de offentlige finanser?
MARTIN KRISTIAN BRAUER

MARTIN KRISTIAN BRAUER

PARTNER, CAND.POLIT.

VORES ANDRE SERVICES