ERHVERV OG KONKURRENCE

Et velfungerende erhvervsliv er en afgørende forudsætning for at skabe jobs og sikre vækst. Det er derfor en central opgave at skabe tidssvarende og konkurrencedygtige rammevilkår, som gør det muligt for virksomheder at udnytte deres vækstpotentiale og skabe vedvarende værdi for det danske samfund.

Vi er specialiserede i at kortlægge og analysere rammevilkår i specifikke erhverv og belyse deres samfundsøkonomiske betydning og på den baggrund udvikle konkrete anbefalinger til forbedring af erhvervets rammevilkår.

Vi hjælper bl.a. vores kunder med:

  • Kortlægning af nye og traditionelle erhverv og deres samfundsøkonomiske betydning
  • Analyse af regulering, konkurrence og globale muligheder
  • Konsekvensberegning af sektorspecifikke tiltag
  • Kortlægning af udbud, efterspørgsel og mismatch af arbejdskraft og kompetencer.
MARTIN KRISTIAN BRAUER

MARTIN KRISTIAN BRAUER

PARTNER, CAND.POLIT.

VORES ANDRE SERVICES