Træsektorens bidrag til samfundsøkonomien

med Ingen kommentarer

Træsektoren er virksomhederne der arbejder med træ som hovedmateriale. Sektoren indeholder hele værdikæden for træ – fra det vokser i skoven, forædles og forarbejdes og til det finder sin endelige anvendelse – ofte som en del af en bygning eller et eksportprodukt. Hovedkonklusionerne er:

 

De beskæftigede i træsektoren kommer fra alle dele af befolkningen

Træsektoren i Danmark beskæftiger ca. 51.400 mennesker, med alle uddannelsesbaggrunde og overalt i landet. Disse beskæftigede dyrker træ, forarbejder det, fremstiller møbler, byggematerialer og papirvarer af det, handler det eller bygger med det.

Sektoren er bemærkelsesværdig for sin evne til at skabe arbejdspladser uden for de større byer. Skovbrug kræver naturligt plads og træ-, møbel- og papirindustri ligger ofte i mindre kommuner. Lokalt kan træsektoren være en væsentlig kilde til arbejdspladser.

Træsektoren bidrager væsentligt til den danske økonomi

Træsektoren bidrager til den danske økonomi både direkte, indirekte og igennem inducerede økonomiske effekter. Sektoren bidrager direkte med omtrent 32 mia. kr. til det danske BNP. Sektoren er derudover integreret med resten af den danske økonomi, og dens køb fra danske underleverandører uden for træsektoren skaber aktivitet, der bidrager med yderligere 22. mia. kr. til BNP. Indkomsten, der genereres af både træsektoren og dens underleverandører udmønter sig i et forbrug, der også skaber aktivitet og tilføjer endnu 23 mia. kr. til den danske BNP. Alt indregnet bidrager træsektoren således med 77 mia. kr. til det danske BNP.

Træ er et klimavenligt materiale

Træsektorens bidrag til den danske økonomi har den positive egenskab, at den er baseret på et klimavenligt materiale. Træ optager og binder CO2 fra atmosfæren, erstatter fossile brændsler og kan bruges i stedet for energitunge materialer som stål og beton. Alle disse fordele kommer Danmark til gode igennem træsektoren. Træsektoren er derved et nøgleelement i en effektiv grøn omstilling af den danske økonomi.

Links

Højbjerre Brauer Schultz (2019): "Træsektorens bidrag til samfundsøkonomien".

 

Kontakt

MARTIN KRISTIAN BRAUER

MARTIN KRISTIAN BRAUER

PARTNER, CAND.POLIT.