Surveyundersøgelse om IT-sikkerhed

med Ingen kommentarer

Højbjerre Brauer Schultz har på vegne af Erhvervsstyrelsen fået til opdrag at udføre statistiske undersøgelser af arbejdsmarkedet for IT-sikkerhed i Danmark. Formålet er at kvantificere udbud og efterspørgsel af it-sikkerhedskompetencer, samt at tilvejebringe en dybere forståelse af, hvilke it-sikkerhedskompetencer, der efterspørges af både myndigheder og forskellige virksomheder.

Som grundlag for analysen udfører vi en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, som er sendt ud vil et udvalg af virksomheder i Danmark via mail. I vores invitationsmail fremgår baggrunden for undersøgelsen og der er links til at besvare undersøgelsen, afvise undersøgelsen samt link til information om vores behandling af data.

Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, er du meget velkommen til at rette henvendelse til vores ansvarlige konsulent Christoffer Ramsdal Hansen. Ellers vores kontaktperson i Erhvervsstyrelsen Sofie Hvid Bang (SofHvi@erst.dk).

Kontakt

CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN

CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN

SENIORKONSULENT, CAND.SCEINT.POL.