STEM-kompetencer i Region Hovedstaden

med Ingen kommentarer

Den teknologiske udvikling og nye, digitale løsninger giver mulighed for at skabe fremtidens vækstvirksomheder, øge produktiviteten og fastholde og udvikle gode og vellønnede jobs i Danmark. For at kunne udnytte dette vækstpotentiale er det afgørende, at virksomhederne kan ansætte medarbejdere med de rette kompetencer.

Virksomheder har brug for en bred palet af kompetencer på alle uddannelsesniveauer.  Tekniske og digitale kompetencer bliver i stigende grad en del af alle job og nødvendige for at kunne begå sig på arbejdsmarkedet og i samfundet. Samtidig efterspørger erhvervslivet i stigende grad specialister til ny teknologi, herunder ingeniører, dataloger, IT-specialister, biostatistikere, elektrikere og andre uddannelser inden for STEM (Science, Technology, Engineering og Mathematics). Kompetencerne er centrale for at udvikle og fastholde danske styrkepositioner inden for bl.a. life science, energi og klima og digital og automatiseret produktion.

Derfor har regeringen og de regionale vækstfora banet vejen for et samarbejde om en teknologipagt, der skal imødekomme virksomhedernes behov for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft inden for blandt andet smart produktion, digitalisering og automatisering. Målet med en dansk teknologipagt er, at flere skal tage en uddannelse eller få kompetencer inden for STEM.

På den baggrund har Region Hovedstaden bedt Højbjerre Brauer Schultz om at gennemføre en analyse af STEM-kompetencer i Region Hovedstaden.

Analysen er baseret på en række kvantitative datakilder. Det drejer sig om registerdata fra Danmark Statistisk, HBS Jobindex databasen og DREAM’s fremskrivning af den regional- og uddannelsesfordelte arbejdsstyrke.

Hovedresultater

Analysens hovedresultater er:

 • Udbuddet af STEM-kompetencer:
  • STEM-arbejdsstyrke i Region Hovedstaden udgjorde knap 180.000 personer i 2016.

  • I 2016 havde 19 pct. af arbejdsstyrken i Region Hovedstaden en STEM-uddannelse. Denne andel har været svagt faldende fra 2011 til 2016.

  • I 2016 havde 51 pct. af STEM-arbejdsstyrken en videregående uddannelse, mens 49 pct. havde en  erhvervsuddannelse.

 • Efterspørgslen efter STEM-kompetencer:
  • I 2016 var der ca. 173.000 beskæftigede med en STEM-uddannelse i Region Hovedstaden.

  • Over 50 pct. af alle de jobopslag, som i 2016 var målrettet STEM-kompetencer i Region Hovedstaden, var målrettet personer med IKT-kompetencer.

  • Efterspørgslen efter STEM-kompetencer er størst i Ballerup, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk, hvor op mod 30 pct. af de beskæftigede har en STEM-uddannelse. Til sammenligning er det kun tilfældet for 14 pct. i Københavns kommune.

 • Fremskrivning af udbuddet af og efterspørgsel efter STEM-kompetencer:
  • Det forventes, at STEM-arbejdsstyrken i Region Hovedstaden falder med 7.000 personer frem til 2030. Det skyldes først og fremmest, at antallet af personer med erhvervsfaglige STEM-uddannelser forventes at falde.

  • I alle de anvendte efterspørgselsscenarier vil der opstå et udækket behov for STEM-arbejdskraft frem mod 2030. I det ‘neutrale’ scenarie vil behovet udgøre knap 25.000 personer i 2030.

  • Det udækkede arbejdskraftsbehov vedrører først og fremmest personer med videregående STEM-uddannelser, hvor der i 2030 skønnes at være et underudbud på godt 21.000 personer.

Links

Højbjerre Brauer Schultz (2018): "STEM-kompetencer i Region Hovedstaden".

Kontakt

ESBEN ANTON SCHULTZ

ESBEN ANTON SCHULTZ

PARTNER, CAND.POLIT., PH.D.