NYHEDER OG PUBLIKATIONER

Regional efterspørgsel efter digitale kompetencer
med Ingen kommentarer

Hvis danske virksomheder i årene fremover skal skabe vækst og klare sig i den stadigt stigende internationale konkurrence, er det afgørende, at alle dele af erhvervslivet til fulde udnytter de muligheder, som digitaliseringen giver. Det forudsætter, at virksomheder har adgang … Læs mere

Virksomheders behov for digitale kompetencer
med Ingen kommentarer

I denne rapport kortlægges virksomheders efterspørgsel efter digitale kompetencer. Kortlægningen er udført for Erhvervs- og Vækstministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Hovedresultater Væksten i virksomhedernes efterspørgsel efter IKT-specialist-kompetencer er større end væksten i udbuddet af kompetencer. … Læs mere

Kortlægning af eksport af brugt elektronik
med Ingen kommentarer

I Danmark, såvel som i udlandet, registreres eksport af brugt elektronik i den nationale statistik på linje med eksport af nyt elektronik. Der kan ikke umiddelbart i statistikken skelnes mellem brugte og nye produkter. Dette projekt undersøger, om det via … Læs mere

Analyse af arbejdskraftefterspørgslen ved hjælp af jobopslag
med Ingen kommentarer

I dette pilotprojekt belyses efterspørgslen efter arbejdskraft inden for de to caseområder, it- og teleområdet og jern-, metal- og autoområdet. Det er derudover et vigtigt formål at opsamle erfaringer med at bruge jobopslagsdata som datakilde til at belyse arbejdskraftsefterspørgsel og … Læs mere

Målrettet rekrutteringssurvey ved hjælp af jobopslag
med Ingen kommentarer

I dette pilotprojekt afsøges mulighederne for at bruge tekstanalyse af jobopslag til at lave en mere målrettet og mere informativ rekrutteringssurvey. Projektet er udarbejdet for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Rekrutteringssurveyen, som i dag gennemføres to gange årligt, er en central … Læs mere

Analyse af omkostningseffektiviteten i Kærlighed i Kaos
med Ingen kommentarer

ADHD har betydelige negative konsekvenser for de berørte personer såvel som deres familier. Uddannelse af forældre i at forstå og håndtere ADHD har imidlertid vist sig at reducere de negative virkninger. Løbende forældreuddannelse er dog forbundet med betydelige omkostninger. En … Læs mere

Opfølgende økonomisk analyse af projektet “Efteruddannelse af lærere i indskolingen” (ELI)
med Ingen kommentarer

God klasseledelse kan være med til at imødekomme de senere års krav om inklusion og øget faglighed i den danske folkeskole. Fokus i den internationale forskningslitteratur har været på de positive effekter af klasseledelse, mens omkostningerne forbundet med klasseledelsesinterventioner har … Læs mere

1 2 3 4