NYHEDER OG PUBLIKATIONER

Mismatchproblemer i Norden
med Ingen kommentarer

Denne rapport finder, at rekrutteringsudfordringer og mismatchproblemer hæmmer den økonomisk vækst i Norden. Undersøgelsen peger på, at manglen på den rette arbejdskraft i fem nordiske væksterhverv dels medfører produktionsbegrænsninger, fordi virksomheder i mange tilfælde må udskyde eller helt aflyse aktiviteter, … Læs mere

Barrierer for virksomheders dataanvendelse
med Ingen kommentarer

Denne analyse undersøger de væsentligste barrierer for virksomheders dataanvendelse og hvilke konsekvenser barriererne har for virksomheder. Som led i analyse har Morten Rosenmeier, professor i ophavsret på Københavns Universitet, udarbejdet en selvstændig juridisk analyse omkring dataejerskab og – ansvar, der … Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter af et dansk FoU-ekstrafradrag
med Ingen kommentarer

Denne analyse undersøger de samfundsøkonomiske effekter af at indføre et FoU-ekstrafradrag på 130 pct. for virksomheder i Danmark. Begrundelsen for et FoU-ekstrafradrag er, at den viden virksomheders FoU-aktiviteter genererer, på sigt vil komme andre virksomheder til gavn (spillover-effekter). Men når … Læs mere

Det indre markeds økonomiske betydning for Danmark
med Ingen kommentarer

I denne analyse vurderes den isolerede økonomiske betydning af Danmarks medlemskab af det indre marked. Med andre ord, hvordan ville den danske økonomi se ud, hvis Danmark i 1993 ikke var blevet en del af det indre marked. Det er … Læs mere

Efterspørgslen efter IT-sikkerhedsmedarbejdere i Hovedstadsområdet
med Ingen kommentarer

I denne rapport kortlægges efterspørgslen efter medarbejdere med kompetencer inden for IT-sikkerhed. Kortlægningen er udført på vegne af KEA og skal indgå i vurderingen af behovet for at oprette og udbyde en IT-sikkerhedsuddannelse på KEA. Undersøgelsen er baseret på en … Læs mere

Analyse af det køletekniske område
med Ingen kommentarer

Erhvervsuddannelse og efteruddannelse for det køletekniske område ligger i dag ved Den jyske Haandværkerskole (DJH) i Hadsten. Skolen såvel som faget er højt specialiseret og præget af en høj grad af certificeringer. Brugen af køleanlæg vokser i anvendelse og kompleksitet. … Læs mere

Evaluering af ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere
med Ingen kommentarer

I denne rapport er der gennemført en kvantitativ evaluering af det ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere. Evalueringens formål er at undersøge, om det ekstra beskæftigelsesfradrag har øget enlige forsørgeres arbejdsudbud på kort sigt.Evalueringen er udarbejdet for Skatteministeriet. Metoden, der anvendes til … Læs mere

Analyse af efterspørgslen efter sproglige kompetencer
med Ingen kommentarer

Denne rapport kortlægger efterspørgslen efter andre sproglige kompetencer end dansk på det danske arbejdsmarked. Efterspørgslen efter sprogkompetencer er kortlagt ved at analysere alle online jobopslag i Danmark over perioden 2007-2015. Det er første gang der foretages systematiske og datadrevne analyser … Læs mere

Arbejdsmarkedet for privatansat FoU-personale
med Ingen kommentarer

Virksomheders forskning og udvikling (FoU) er en afgørende drivkraft for innovation, beskæftigelse og økonomisk vækst. Det er derfor en vigtig opgave at sikre, at danske virksomheder har adgang til kvalificeret FoU-personale, som kan understøtte deres FoU-aktiviteter. Behovet for viden om … Læs mere

1 2 3 4