NYHEDER OG PUBLIKATIONER

Ny metode belyser virksomheders rekrutteringsbehov bedre
med Ingen kommentarer

De fleste virksomheder bruger elektroniske jobopslag som en kanal til at rekruttere nye medarbejdere. Hver måned kommer der derfor mange tusind nye jobopslag, som indeholder værdifuld viden om virksomheders faktiske efterspørgsel – en viden, som traditionelle analyser af behovet for … Læs mere

STEM-kompetencer i Region Hovedstaden
med Ingen kommentarer

Den teknologiske udvikling og nye, digitale løsninger giver mulighed for at skabe fremtidens vækstvirksomheder, øge produktiviteten og fastholde og udvikle gode og vellønnede jobs i Danmark. For at kunne udnytte dette vækstpotentiale er det afgørende, at virksomhederne kan ansætte medarbejdere … Læs mere

25 years of the European Single Market
med Ingen kommentarer

The aim of this report is to analyse the economic implications of the Single Market. It demonstrates that becoming a member of the Single Market has significantly boosted the Danish economy. Futher, it is shown that the economic benefits from … Læs mere

Virksomheders efterspørgsel efter STEM-kompetencer
med Ingen kommentarer

Den teknologiske udvikling og nye, digitale løsninger giver mulighed for at skabe fremtidens vækstvirksomheder, øge produktiviteten og fastholde og udvikle gode og vellønnede jobs i Danmark. For at kunne udnytte dette vækstpotentiale er det afgørende, at virksomhederne kan ansætte medarbejdere … Læs mere

Foranalyse: Indførsel af FAIR data i Danmark
med Ingen kommentarer

Denne foranalyse undersøger potentialet for at implementere FAIR data i Danmark ved at estimere gevinster og omkostninger ved at indføre FAIR forskningsdata i Danmark. De fire principper, som FAIR består af, indebærer følgende: Findable: Data tildeles en unik og konsistent … Læs mere

Evaluering af indkomstaftrapningen af børne- og ungeydelsen
med Ingen kommentarer

I denne evaluering undersøges arbejdsudbudseffekten på kort sigt af indkomstaftrapningen af børne- og ungeydelsen. Børne- og ungeydelsen blev gjort indkomstafhængig fra 2014, således at den aftrappes med 2 pct. af den del af indkomsten, der overstiger et bundfradrag på 749.000 … Læs mere

Kontrolindsats, skattegab og offentlige finanser
med Ingen kommentarer

I den rapport har vi gennemført en analyse af skattegabet i Danmark og sammenhængen mellem kontrolindsats, skattegab og offentlige finanser. Formålet med analysen er at belyse potentialerne ved at sænke skattegabet gennem øget kontrolindsats. Analysen er gennemført på vegne af LO, … Læs mere

Økonomiske effekter ved at reducere elafgiften
med Ingen kommentarer

I denne rapport er der gennemført en analyse af de økonomiske effekter ved at reducere elafgiften. Analysen undersøger de økonomiske effekter ved hhv. reduktion af elafgiften til EU’s minimumssats på 0,4 øre/kWh (afskaffelse) og en reduktion af elafgiften, så den … Læs mere

Evaluering af den svenske BoligJobordning
med Ingen kommentarer

I denne rapport er der gennemført en evaluering af den svenske pendant til BoligJobordningen, de såkaldte ROT- og RUT-ordninger, som giver tilskud til lønudgifter til henholdsvis håndværksarbejde og husholdningstjenester. Formålet med evalueringen er at undersøge ROT- og RUT-ordningernes betydning for … Læs mere

1 2 3 4