Kortlægning af eksport af brugt elektronik

med Ingen kommentarer

I Danmark, såvel som i udlandet, registreres eksport af brugt elektronik i den nationale statistik på linje med eksport af nyt elektronik. Der kan ikke umiddelbart i statistikken skelnes mellem brugte og nye produkter. Dette projekt undersøger, om det via statistiske analyser er muligt at beregne mængden af brugt elektronik, som eksporteres.

Projektet er gennemført i samarbejde med PlanMiljø for Miljøstyrelsen som en del af Partnerskab for indsamling af elektronikaffald (WEEE).

Hovedresultater

Der er udført statistiske analyser med anvendelse af den såkaldte ’fraktil-metode’, som bygger på en grundlæggende antagelse om, at stykprisen for den eksporterede mængde nye produkter er normalfordelt omkring en enhedspris, der ligger på et højere niveau end (den ligeledes normalfordelte) stykpris på eksporteret brugt udstyr inden for samme varegruppe. Antagelsen er illustreret i histogrammet, og det er i analysen valgt at kategorisere alle produkter med en pris under 20 %-kvartilen som brugte.

Analysen har omfattet de produktgrupper, som der (også internationalt) formodes at udgøre den væsentligste del af eksporteret brugt elektronik, nemlig følgende af de 10 kategorier i WEEE-direktivet: ’Store husholdningsapparater’, ’It- og teleudstyr’ og ’Forbrugerudstyr og fotovoltaisk udstyr’.

Med udgangspunkt i denne metode beregnes eksporten af brugt udstyr inden for disse tre kategorier til 4.600 tons/år. Analysen er imidlertid behæftet med en række væsentlige usikkerheder, som der redegøres for i rapporten. Størstedelen af det brugte elektronik afsættes i Europa, mens den største modtager uden for Europa er Libanon, efterfulgt af Elfenbenskysten.

 

Links

Højbjerre Brauer Schultz (2016): "Kortlægning af eksport af brugt elektronik"

 

Kontakt

MARTIN KRISTIAN BRAUER

MARTIN KRISTIAN BRAUER

PARTNER, CAND.POLIT.