NYHEDER OG PUBLIKATIONER

Vi søger data science praktikanter
med Ingen kommentarer

Vil du bygge machine learning produkter, der kan udvikle velfærdssamfundet ​​Så er du måske vores nye praktikant. Vi bygger datadrevne produkter som giver viden, der bruges til at udvikle vores velfærdssamfund. Og det har vi stor succes med. Derfor udvider … Læs mere

Vi søger praktikant
med Ingen kommentarer

Vil du være med til at præge den politiske dagsorden med solid viden? ​Så er du måske vores nye praktikant. Vi har skabt Højbjerre Brauer Schultz for at levere viden, der kan udvikle og fremtidssikre velfærdssamfundet. Og det har vi … Læs mere

Vi søger økonomer
med Ingen kommentarer

Brænder du for at finde løsninger på store samfundsøkonomiske udfordringer? ​Er du interesseret i at udarbejde samfundsøkonomiske analyser om fx behovet for cyber security kompetencer i erhvervslivet, vurdere betydningen af offentlige innovationsprojekter for 1,2 mia. kr. årligt, eller belyse betydningen … Læs mere

Vederlagsfri medicin til personer med skizofreni
med Ingen kommentarer

Denne rapport belyser de direkte udgifter for staten ved forskellige modeller for udlevering af vederlagsfri medicin til personer med en skizofreni-diagnose. Den 1. januar 2008 trådte den aktuelle ordning i kraft, hvor personer med skizofreni i de to første år … Læs mere

Effektvurdering af Energisparesekretariatets aktiviteter
med Ingen kommentarer

Der vurderes at være et stort potentiale for at reducere energiforbruget i danske virksomheder. På den baggrund etablerede Energistyrelsen Energisparesekretariatet for perioden 2014-2017 med en bevilling på 40 mio. kr. Sekretariatets formål er at fremme realiseringen af energibesparelser i særligt … Læs mere

Værdien af et Hydrologisk Informations- og Prognosesystem
med Ingen kommentarer

De kommende års klimaforandringer forventes at medføre, at vi i Danmark får længere tørre perioder om sommeren, men også flere oversvømmelser fra skybrud og grundvand som står over terræn. I denne analyse har vi kortlagt værdien af et såkaldt Hydrologisk … Læs mere

Ny metode til at opgøre virksomheders kompetenceefterspørgsel
med Ingen kommentarer

De fleste virksomheder bruger elektroniske jobopslag som en kanal til at rekruttere nye medarbejdere. Hver måned kommer der derfor mange tusind nye jobopslag, som indeholder værdifuld viden om virksomheders faktiske efterspørgsel – en viden, som traditionelle analyser af behovet for … Læs mere

Træsektorens bidrag til samfundsøkonomien
med Ingen kommentarer

Træsektoren er virksomhederne der arbejder med træ som hovedmateriale. Sektoren indeholder hele værdikæden for træ – fra det vokser i skoven, forædles og forarbejdes og til det finder sin endelige anvendelse – ofte som en del af en bygning eller … Læs mere

Ny metode belyser virksomheders rekrutteringsbehov bedre
med Ingen kommentarer

De fleste virksomheder bruger elektroniske jobopslag som en kanal til at rekruttere nye medarbejdere. Hver måned kommer der derfor mange tusind nye jobopslag, som indeholder værdifuld viden om virksomheders faktiske efterspørgsel – en viden, som traditionelle analyser af behovet for … Læs mere

1 2 3 4