NYHEDER OG PUBLIKATIONER

Surveyundersøgelse om IT-sikkerhed
med Ingen kommentarer

Højbjerre Brauer Schultz har på vegne af Erhvervsstyrelsen fået til opdrag at udføre statistiske undersøgelser af arbejdsmarkedet for IT-sikkerhed i Danmark. Formålet er at kvantificere udbud og efterspørgsel af it-sikkerhedskompetencer, samt at tilvejebringe en dybere forståelse af, hvilke it-sikkerhedskompetencer, der … Læs mere

Vi søger studenter
med Ingen kommentarer

Vil du være med til at præge den politiske dagsorden med ny viden? ​​Så er du måske vores nye kollega. Hvem er vi? Højbjerre Brauer Schultz er et af Nordens førende samfundsøkonomiske konsulenthuse. Vi rådgiver offentlige myndigheder, interesseorganisationer, private virksomheder … Læs mere

Effektvurdering af Energisparesekretariatets aktiviteter
med Ingen kommentarer

Der vurderes at være et stort potentiale for at reducere energiforbruget i danske virksomheder. På den baggrund etablerede Energistyrelsen Energisparesekretariatet for perioden 2014-2017 med en bevilling på 40 mio. kr. Sekretariatets formål er at fremme realiseringen af energibesparelser i særligt … Læs mere

Vi søger Data Scientist
med Ingen kommentarer

Vil du arbejde med data science, som præger velfærdssamfundet? ​​Så er du måske vores nye kollega. Vi leverer dataanalyser som giver viden der bruges til at udvikle vores velfærdssamfund. Og det har vi stor succes med. Derfor udvider vi vores … Læs mere

Værdien af et Hydrologisk Informations- og Prognosesystem
med Ingen kommentarer

De kommende års klimaforandringer forventes at medføre, at vi i Danmark får længere tørre perioder om sommeren, men også flere oversvømmelser fra skybrud og grundvand som står over terræn. I denne analyse har vi kortlagt værdien af et såkaldt Hydrologisk … Læs mere

Ny metode til at opgøre virksomheders kompetenceefterspørgsel
med Ingen kommentarer

De fleste virksomheder bruger elektroniske jobopslag som en kanal til at rekruttere nye medarbejdere. Hver måned kommer der derfor mange tusind nye jobopslag, som indeholder værdifuld viden om virksomheders faktiske efterspørgsel – en viden, som traditionelle analyser af behovet for … Læs mere

Træsektorens bidrag til samfundsøkonomien
med Ingen kommentarer

Træsektoren er virksomhederne der arbejder med træ som hovedmateriale. Sektoren indeholder hele værdikæden for træ – fra det vokser i skoven, forædles og forarbejdes og til det finder sin endelige anvendelse – ofte som en del af en bygning eller … Læs mere

Ny metode belyser virksomheders rekrutteringsbehov bedre
med Ingen kommentarer

De fleste virksomheder bruger elektroniske jobopslag som en kanal til at rekruttere nye medarbejdere. Hver måned kommer der derfor mange tusind nye jobopslag, som indeholder værdifuld viden om virksomheders faktiske efterspørgsel – en viden, som traditionelle analyser af behovet for … Læs mere

STEM-kompetencer i Region Hovedstaden
med Ingen kommentarer

Den teknologiske udvikling og nye, digitale løsninger giver mulighed for at skabe fremtidens vækstvirksomheder, øge produktiviteten og fastholde og udvikle gode og vellønnede jobs i Danmark. For at kunne udnytte dette vækstpotentiale er det afgørende, at virksomhederne kan ansætte medarbejdere … Læs mere

1 2 3 4