ESBEN ANTON SCHULTZ

ESBEN ANTON SCHULTZ

PARTNER, CAND.POLIT., PH.D.

Esben har beskæftiget sig indgående strukturpolitik, og han har stor indsigt i bl.a. beskæftigelses-, uddannelses- og det skattepolitiske område.

Endvidere har Esben et stort kendskab til anvendt økonometri og har mange års erfaring i at foretage analyser baseret på danske registerdata. Gennem sin karriere har Esben udviklet sig til at være blandt de førende eksperter i kvantitative effektmålinger. Ligeledes har Esben omfattende erfaring med at gennemføre samfundsøkonomiske analyser.

Fagligt er Esben drevet af en ambition om at bidrage til, at politiske beslutninger hviler på et solidt fagligt grundlag.

Esben har tidligere været ansat i bl.a. De Økonomiske Råds sekretariat og tænketanken Kraka og har desuden undervist i anvendt økonometri på Økonomisk Institut på CBS. Endelig er Esbens forskning blevet publiceret i flere internationalt anerkendte tidsskrifter, herunder Quarterly Journal of Economics.

T: +45 26815779

E: eas@hbseconomics.dk

MARTIN KRISTIAN BRAUER

MARTIN KRISTIAN BRAUER

PARTNER, CAND.POLIT.

Martin har i mere end ti år beskæftiget sig med vækstvilkår, konkurrenceevne og rammevilkår for erhvervslivet. Han har omfattende erfaring med evaluering og analyse af forskning og udvikling, uddannelse og kompetencer samt handel og investeringer for at øge produktivitet, vækst og beskæftigelse i Danmark.

Martin er specialiseret i anvendelsen af avancerede fagøkonomiske værktøjer såsom registeranalyse og økonometri, CGE-modeller og input-output-analyse. I den forbindelse har Martin opnået stor erfaring i, hvordan man kan evaluere og belyse konkrete udfordringer på et solidt fagligt fundament.

Martin har tidligere været ansat i bl.a. Økonomi- og Erhvervsministeriet og som forskningsassistent på Økonomisk Institut på Københavns Universitet. Endelig har Martin også undervist i makroøkonomi på polit.

T: +45 28181041

E: mkb@hbseconomics.dk

ANDREAS HØJBJERRE

ANDREAS HØJBJERRE

PARTNER, CAND.POLIT.

Andreas har i mere end ti år arbejdet med analyse, evaluering og politikudvikling på velfærdsområdet. Andreas har således stor erfaring med at udarbejde analyser på arbejdsmarkeds-, uddannelses- og socialområdet og er specialiseret i registerdataanalyser og kvantitative effektmålinger.

Gennem sine tidligere ansættelser i bl.a. Kraka, Beskæftigelsesministeriet og Arbejdsmarkedskommissionens sekretariat har Andreas solid erfaring med at lave anvendelsesorienterede analyser, som formidles i medier, driver politikudvikling og skaber et solidt beslutningsgrundlag for offentlige og private kunder.

Andreas er ansvarlig for HBS-Jobindex – et analytisk værktøj, hvor tekstanalyse af online jobopslag giver mulighed for at udarbejde statistiske analyser af arbejdsmarkedets efterspørgselsside. Ligeledes har Andreas ansvaret for kompetenceanalyser, hvor kombinationen af register- og jobopslagsdata bruges til omfattende kortlægninger af arbejdsmarkedets udbuds- og efterspørgselsside.

T: +45 20213953

E: ah@hbseconomics.dk

SARAH KILDAHL SZERDOCZ NIELSEN

SARAH KILDAHL SZERDOCZ NIELSEN

SENIORKONSULENT, CAND.POLIT.

Sarah er en metodisk stærk økonom med speciale inden for samfundsøkonomiske analyser. Hun har stor erfaring i mikroøkonomiske og økonometriske analyser inden for en bred vifte af områder, herunder velfærd, energi og miljø. Desuden har hun indgående kendskab til analyser på register- og surveydata.

Sarah brænder især for at anvende data og empiri til at skabe ny viden, der kan løse konkrete problemer og hjælpe vores kunder videre. Hun har således stor fokus på at analyserne skal kunne anvendes samtidigt med, at de er fagligt velfunderede og baseret på robuste metoder.

Sarah har en fortid i Rambøll Management Consulting, hvor hun arbejdede med samfundsøkonomiske analyser og business cases inden for bl.a. social-, energi- og transportområdet. Hun har desuden været student i bl.a. De Økonomiske Råds sekretariat. Hun er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet og har været på udlandsophold på Yale University og University of Barcelona.

T: +45 29703175

E: skn@hbseconomics.dk

CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN

CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN

SENIORKONSULENT, CAND.SCEINT.POL.

Christoffer er en metodestærk statskundskaber med speciale i beskæftigelsesområdet. Han har stor erfaring med at udføre fagligt velfunderede analyser, særligt intelligente surveys og andre kvalitative metoder. Han har gjort det til sit varemærke at kombinere stærke analysedesigns med dyb viden om policy.

For Christoffer er drivkraften at levere datadrevet viden, som gør en forskel for kunderne – og gør ham selv og omverdenen klogere. Den røde tråd i hans arbejdsliv har været at levere analyser og beslutningsgrundlag med meget høj faglighed – ellers mener han, at man ligeså godt kan lade være.

Christoffer er uddannet statskundskaber fra Københavns Universitet og har tidligere været ansat i bl.a. Beskæftigelsesministeriet og KL. Han har desuden været praktikant i Dansk Erhvervs analyseafdeling og Dansk Arbejdsgiverforenings EU-kontor.

T: +45 29808532

E: crh@hbseconomics.dk

RASMUS MIKKELSEN

RASMUS MIKKELSEN

SENIORKONSULENT, CAND.POLIT.

Rasmus er en højt specialiseret dataanalytiker. Rasmus har stor erfaring med data mining, machine learning og mikroøkonometrisk metode på en lang række forskellige datakilder. Rasmus har en styrke i statistisk programmering og metoder til analyse af big data.

Rasmus har færdiggjort sin kandidatuddannelse i økonomi fra Københavns Universitet, hvor han har specialiseret sig i dataanalyse og økonometri. Rasmus har taget en del af sin uddannelse på Institut for Matematik og Computer Science på DTU.

Rasmus har tidligere som student arbejdet i bl.a. Forsikring & Pension og som forskningsassistent for professor Karsten Theil Hansen på University of California, San Diego.

T: +45 42207249

E: rm@hbseconomics.dk

ANNETTE HAMMERSHØJ BENTSEN

ANNETTE HAMMERSHØJ BENTSEN

KONSULENT, CAND.POLIT.

Annette er uddannet økonom fra Københavns Universitet med stærk profil inden for mikroøkonomi, økonometriske metoder og kvantitativ databehandling. Hun har arbejdet med avancerede kvantitative metoder, heriblandt effektmålinger, benchmarking og cost-saving analyser samt samfundsøkonomiske analyser særligt på sundheds- og uddannelsesområdet.

For Annette er det vigtigt, at data skal ud at arbejde dér, hvor den er meningsfuld og skaber værdi. Derfor har hun gennem sin studietid haft stort fokus på at opbygge viden indenfor statistik og strukturering af data på en lang række forskellige datakilder- og områder.

Annette har bl.a. arbejdet som student ved CEBR, hvor hun arbejdede med registerdata og analyser primært indenfor social-, uddannelses- og forsknings- og udviklingsområdet. Derudover har hun undervist i økonometri på Økonomisk Institut, ligesom hun har været student i Styrelsen for Videregående Uddannelser og Trafikselskabet Movia.

T: +45 22929716

E: ahb@hbseconomics.dk

ELIAS LAURA WIEGANDT

ELIAS LAURA WIEGANDT

KONSULENT, CAND.POLIT.

Elias er data scientist med fokus på machine learning, statistiske modeller og visualisering af data. Han er drevet af en stor interesse for samfundsforhold.

Elias fremskaffer og bearbejder data, som derefter kan bruges til at forudsige, kategorisere og forstå drivkræfterne i en problemstilling. Han kan uddrage overskuelig information fra alt fra tekstkorpusser til enorme datasæt, udnytte komplekse sammenhænge til præcis klassifikation af nye observationer og bruge kunstig intelligens til at finde og analysere løsninger på vanskelige problemer.

Elias er uddannet økonom fra Københavns Universitet. Han specialiserede sig i økonometri og makroøkonomi og tog derudover fag ved KU’s Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og DTU’s Institut for Matematik og Computer Science. Tidligere har Elias arbejdet som risikoanalytiker i Ørsted A/S og studentermedhjælp i Danmarks Nationalbank.

T: +45 22823160

E: elw@hbseconomics.dk

MARC SKOV JACOBSEN

MARC SKOV JACOBSEN

KONSULENT, CAND.POLIT.

Marc er en analytisk stærk økonom med speciale indenfor mikroøkonomi og mikroøkonometri. Han har stor erfaring med mikroøkonomiske analyser indenfor konkurrence, skattepolitik, arbejdsmarkedsøkonomi og produktivitet.

Marc underviser i mikroøkonomi på Københavns Universitet og har en bred undervisningserfaring i statistik, mikroøkonomi og industriøkonomi fra både Danmark og udlandet. Denne erfaring har gør ham i stand til at formidle komplekse problemstillinger på en simpel måde, ligesom det har givet ham et solidt fagligt fundament.

Marc har en fortid med konkurrenceregulering og omkostningsmodellering i Erhvervsstyrelsen. Han har ligeledes været student i både Skatteministeriet, hvor han har arbejdet med analyser af miljø- og energibeskatning, og i LO, hvor han lavede arbejdsmarkedsanalyser.

T: +45 40973360

E: msj@hbseconomics.dk

NICOLINE LUND DAHL

NICOLINE LUND DAHL

STUDENT, STUD.POLIT.

Nicoline er en struktureret økonomistuderende med sans for detaljen. Nicoline er på første del af kandidatuddannelsen i økonomi, hvor hun bl.a. har beskæftiget sig med mikroøkonometriske metoder i faget Advanced Microeconometrics. Som en del af sin uddannelse ved Københavns Universitet var hun i foråret 2017 på studieophold på University of California Berkeley, hvor hun tog fag som Public Economics og Economic Demography.

Nicoline har en bred interesse for både mikro- og makroøkonomi og besidder et stort gå-på-mod samt lyst til at lære. Nicoline elsker nye udfordringer og sætter en ære i at udføre et stykke arbejde af høj kvalitet.

Nicoline har tidligere arbejdet som student i Klimarådet, hvor hun har fået indgående kendskab til de økonomiske problemstillinger, der relaterer sig til Danmarks omstilling til et lavemissionssamfund.

T: +45 81816262

E: nld@hbseconomics.dk

LINE KOFOD JENSEN

LINE KOFOD JENSEN

Student, stud.polit.

Line er en engageret og ambitiøs økonomistuderende. Line læser på første del af kandidaten i økonomi ved Københavns Universitet og har i sin uddannelse et særligt fokus på anvendt økonometri og mikroøkonometriske metoder. På indeværende semester følger hun desuden fag inden for adfærds- og arbejdsmarkedsøkonomi.

Line har en bachelorgrad i historie med tilvalg i sociologi fra Københavns Universitet, og hun har læst et semester på Université Paris-Sorbonne i Frankrig. Denne tværfaglige baggrund giver hende en bred faglig profil og en række kompetencer at trække på.

Line har tidligere arbejdet som student i Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvor hun blandt andet beskæftigede sig med fremskrivninger af dansk økonomi, konjunkturanalyse og økonomisk politik.

T: +45 81816262

E: lkj@hbseconomics.dk