HBS-JOBINDEX OG BIG DATA

Mængden er digitale data stiger med eksplosiv kraft. I Højbjerre Brauer Schultz har vi udviklet værktøjer, som kan håndtere og trække struktureret information ud af store mængder ustruktureret data (big data). Det skaber ny viden og værdi for vores kunder.

Vi har bl.a. udviklet HBS-Jobindex, som er et unikt analyseværktøj til at kortlægge virksomheders arbejdskraft- og kompetenceefterspørgsel. Ved hjælp data crawling og statistisk tekstanalyse af alle online jobopslag i Danmark, Sverige og Norge det seneste tiår, tilbyder vi vores kunder en række unikke datadrevne analyser af bl.a.:

  • udviklingen i virksomheders arbejdskraftefterspørgsel opdelt på bl.a. branche, stillingsbetegnelse og geografi
  • virksomheders kompetencebehov/-profiler bl.a. opdelt på personalegrupper
  • mismatch og ubalancer på de regionale arbejdsmarkeder.

Desuden anvender vi data mining og tekstanalyse på andre datakilder, fx elektroniske journaler og sagsbehandlerprogrammer, og ofte i kombination med traditionelle datakilder og anerkendte kvantitative analysemetoder.

Vi hjælper bl.a. vores kunder med at:

  • udvikle nye datakilder til både analytiske og administrative formål
  • strukturere og skabe overblik over eksisterende datakilder
  • visualisere og formidle komplicerede dataanalyser.

 

Højbjerre Brauer Schultz

Andreas Højbjerre

PARTNER, CAND.POLIT.

T: +45 20213953

M: ah@hbseconomics.dk

HVAD KAN VI ELLERS HJÆLPE MED